Böbrek Nakli Nasıl Olur

0
64
Böbrek

18 yaşını doldurmuş, böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel olmayan, akli dengesi yerinde sağlıklı olan herkes, yakınına gönüllü olarak böbrek bağışı yapabilir. Ancak ticari amaçlı böbreğini veremez. Böbreğini veren kişinin böbrek hastası olma riski var mı? Canlı vericili organ nakillerinde temel prensip; donöre asla zarar gelmemesidir. Böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişme riski artmaz, hatta daha dikkatli bir yaşam sürerler. Tıp alanında sağlıklı bir kişinin ameliyat olduğu tek konu, canlı donör ameliyatlarıdır. Yani donör güvenliğinden asla vazgeçilemez.

Böbrek Nakli Nasıl Olur

Laparoskopik Donör Nefrektomi Nedir?

Canlı vericilerde, özel aletlerle ameliyat yapılır ve böbrek geniş cerrahi kesi yapılmaksızın kasık bölgesinden çıkarılır. Verici daha erken taburcu olmakta, ameliyat sonrası ağrı daha az gelişmekte ve daha kozmetik bir sonuç elde edilmektedir.

Yakınına böbrek bağışında bulunan kişi gebe kalabilir mi?

Gebe kalmak elbette mümkün, tıbbi olarak sakınca yoktur. Hatta alıcılar bile nakilden 2
yıl geçtikten sonra gebe kalabilir.

Böbrek Nakli

Böbreğimi Verdikten Ne Kadar Sonra Normal Hayatıma Geri Dönebilirim?

Laporoskopik yöntem ile ameliyat edilen vericiler genellikle 2-3 gün içersinde taburcu olup, eve dönebilir ve birkaç hafta içersinde normal iş ve sosyal aktivitelerini kazanırlar ve hayatlarında bir değişiklik olmadan yaşamlarını sürdürebilirler.

Verici hazırlık ne kadar sürer?

Gönüllü olmakla başlayan böbrek nakline hazırlık için detaylı bir muayene, laboratuar ve radyolojik değerlendirmeler yapılır, bu da 2-3 gün sürmektedir.

Hepatit B taşıyıcıları verici olabilir mi?

Ayrıntılı incelemeler yapıldıktan sonra alıcı-verici için uygun olduğu takdirde verici olabilirler. Yani belli kriterleri vardır.

Kimler Canlı Böbrek Vericisi Olmaya uygundur?

I. Derece akraba: Anne, baba, çocuk
II. Derece: Kardeş, dede, nine, torun
III. Derece: Teyze-hala-amca-dayı -yeğen (kardeş çocuğu)
IV. Derece: III.Derece akrabaların çocukları ile
✔️Eşler ve eşin aynı derece akrabaları

ÇAPRAZ NAKİL

Kan grubu uyumsuzluğu ve immunolojik testleri olumsuz olan çiftler merkezimizde organ nakil koordinatörünün oluşturduğu bir havuzda toplanır. Uygun ve birbirine eşit çapraz eşleştirme yapılır, gerekli hazırlık sonrası çiftler arası nakiller gerçekleştirilir.

ETİK KURUL

Yukarıda belirttiğimiz akrabalar dışında kalan ve herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin böbreğini bağışlamak isteyen ve Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş etik kurullardan tıbbi ve etik açıdan ciddi bir şekilde değerlendirilip onay alındıktan sonra nakil yapılabilir.

Hayat paylaştıkça güzel ❤️

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here