Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tanımı, Amacı, Hedefleri.

0
81

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tanımı, Amacı, Hedefleri.

Çed yapılması planlanan bir projenin çevre üzerindeki önemli etkilerin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir. Karar verme süreci ile birlikte, gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

Amacı: Ekonomik ve Sosyal gelişmeye engel olmayacak şekilde çevre değerleini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Hedefleri: Faaliyetin inşaat, işletme ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerin, proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerin incelenmesi, varsa olumsuz etkilerin önlenmesi  ve gerekli önlemlerin belirlenmesi. Projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here