Küresel ısınma ve Kyoto Protokolü tanımı

0
98

Küresel ısınma ve Kyoto protokolü tanımı, Kyoto protokolünün amaçları.

Küresel ısınma: Küresel ısınmaya yol açan sera gazları, temel olarak fosil yakıtlar, sanayi kollarından ve endüstriyel tarımdan kaynaklanan havaya salınan gazlardır. Bunun sonucunda doğanın kendini yenileyebilme olanaklarını ortadan kaldıran değişimi ifade eder.

Kyoto Protokolü: Sera gazı salınımlarının pek çok ülkede hızla artması ve bunun sonucu olarak iklim değişikliklerinin yaşanması üzerine gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı kararlar almaları için Kyoto Protokolünü müzakere etmeye başlamışlardır. 1997’de Kyoto’da yapılan görüşmeler kabul edilmiş ve 2005’de yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 2009’da protokole üye olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here