Devirli Fotofosforilasyon Hakkında Bilgi

0
80

Devirli Fotofosforilasyon
Bu evrede sadece 2 ATP sentezlenir. Madde kaybı yoktur. Enerji dönüşümleri ATP sentezini sağlar.

Işığın soğurulmasıyla uyarılan klorofil – A’dan ayrılan elektronlar ETS’nin ara elemanlarını geçtikten sonra aynı klorofile geri döner. Bu sırada ETS basamaklarında elektronların saldığı enerjiden yararlanılarak 2 ATP sentezi gerçekleştirilir. Dışarıdan herhangi bir molekül alınıp parçalanmaz. Klorofil – A elektron verdiğinde yükseltgenir. ETS yardımıyla elektronlarını aldığında da indirgenir.
devirli fosforilasyon

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here