Divanı Kebir Nedir / Mevlana

0
268

Divanı Kebir Nedir / Mevlana Divan-ı Kebir (Büyük Divan), eser, Farsçayı kullanan şairin 30.000 beyti geçtiği saptanan gazel ve rubailerden oluşur. Genellikle aşk ve tasavvuf konu­larının işlendiği, coşkulu, yalın, söz oyunlarına eğilim göstermeyen, iç uyak­larla ses etkisi artırılmış sevgi şiirleri öne çıkar. Şair adını kullanmaz. Mahlas olarak susmuş, sessiz anlamındaki Fars­ça sözleri yeğler: Hâmuş, Hamuş, Hâ-muş, Tanzede.. Yüz kadar gazelde de mahlas olarak Şems-i Tebrizi, Hüsamet­tin Çelebi, Salâhattin Zerkub’un adları kullanılmıştır. Aralarında ayrılıklar bulu­nan yazma nüshaları üzerinde çalışan bi­lim adamları eseri çeşitli düzencelere gö­re bastırdılar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here