Doğan Avcıoğlu Kimdir Hayatı Kitapları

0
90

Avcıoğlu, Doğan (d. 1926, Bursa – ö. 4 Kasım 1983, istanbul), gazeteci, yazar, düşün ve siyaset adamı. 1960 sonrasının önemli dergilerinden Yön’ün kurucusu ve ideologudur; dönemin siyasal düşüncesinde etkili olmuştur.

Fransa’da iktisat ve siyasal bilimler öğreni­mi gördü. 1955’te Türkiye’ye dönerek, Or­tadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. 1956’dan sonra haftalık Akis ve Kim dergilerinde yazılan yayımlandı. Cumhuri­yet Halk Partisi’nin (CHP) araştırma büro­sunda çalıştı ve partinin yayın organı Ulus gazetesinde yazılar yazdı. 27 Mayıs 1960’tan sonra CHP kontenjanından Kurucu Mec-lis’e üye seçildi, 1961 Anayasası’nın hazır­lanmasında görev aldı. 1960-61’de Vatan va Ulus gazetelerinde yazarlık, Ankara Rad,-yosu’nda dış haber yorumculuğu yaptı.

1961’de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyuboğlu ile birlikte Yön dergisini kurdu. 1967’ye değin yayımlanan Yön dergisi, 1960 sonrasında belli bir gelişme gösteren Türki­ye sol hareketi içinde bir tür “Kemalist sosyalizm” anlayışının savunuculuğunu yap­tı. 1960 sonrası sol düşünce ve eylemin biçimlenmesinde derin etkileri olan bu der­gi, 1930’lardaki Kadro hareketinin görüşle­riyle önemli benzerlikler taşıyordu. Avcıoğ-lu’na göre, üstyapı alanında başanlı olan Kemalist devrim altyapıda, dışa bağımlı sermayeyle toprak ağalarının etkisini kıra­mamıştı. Dolayısıyla Kemalist devrimin alt­yapıda sürdürülmesi, radikal bir toprak reformu, devletçi sanayileşmenin ve ekono­mik alanda tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi halen Türkiye’nin gündemindeydi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here