Doğan Avcıoğlu Kimdir Hayatı Kitapları

0
107

Avcıoğlu, Doğan (d. 1926, Bursa – ö. 4 Kasım 1983, istanbul), gazeteci, yazar, düşün ve siyaset adamı. 1960 sonrasının önemli dergilerinden Yön’ün kurucusu ve ideologudur; dönemin siyasal düşüncesinde etkili olmuştur.

Fransa’da iktisat ve siyasal bilimler öğreni­mi gördü. 1955’te Türkiye’ye dönerek, Or­tadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. 1956’dan sonra haftalık Akis ve Kim dergilerinde yazılan yayımlandı. Cumhuri­yet Halk Partisi’nin (CHP) araştırma büro­sunda çalıştı ve partinin yayın organı Ulus gazetesinde yazılar yazdı. 27 Mayıs 1960’tan sonra CHP kontenjanından Kurucu Mec-lis’e üye seçildi, 1961 Anayasası’nın hazır­lanmasında görev aldı. 1960-61’de Vatan va Ulus gazetelerinde yazarlık, Ankara Rad,-yosu’nda dış haber yorumculuğu yaptı.

1961’de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyuboğlu ile birlikte Yön dergisini kurdu. 1967’ye değin yayımlanan Yön dergisi, 1960 sonrasında belli bir gelişme gösteren Türki­ye sol hareketi içinde bir tür “Kemalist sosyalizm” anlayışının savunuculuğunu yap­tı. 1960 sonrası sol düşünce ve eylemin biçimlenmesinde derin etkileri olan bu der­gi, 1930’lardaki Kadro hareketinin görüşle­riyle önemli benzerlikler taşıyordu. Avcıoğ-lu’na göre, üstyapı alanında başanlı olan Kemalist devrim altyapıda, dışa bağımlı sermayeyle toprak ağalarının etkisini kıra­mamıştı. Dolayısıyla Kemalist devrimin alt­yapıda sürdürülmesi, radikal bir toprak reformu, devletçi sanayileşmenin ve ekono­mik alanda tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi halen Türkiye’nin gündemindeydi.

Önceki Makale2012 Bilgisayar Oyunları Yeni Çıkan Oyunlar
Sonraki MakaleGeçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz