Edirne Selimiye Camii Hakkında Bilgi

0
248

selimiye camiiEdirne selimiye camii ile ilgili bilgiler, selimiye camii tarihi, selimiye camii hakkında kısa bilgi,

1596 – 1575 arasındaki 6 senede II. Sul­tan Selim (1566 – 1574) tarafından Mimar Sinana yaptırılan Selimiye Camii, Osmanlı-Türk mimarisinin en büyük şaheseridir. Burada Sinan, Türk ve umumiyetle dünya mimarisinde, bir tek büyük kubbe ile örtülü merkezî yapı şemasını, en yüksek tesire ulaş­tırmıştır. Camiin birbirine eşit olan 4 mina­resinin yüksekliği 70,89 metredir.

Yeryü­zünde bu 4 minareden yüksek bir tek mina­re vardır ki% o da, Hindistan Türk Mem-lûkleri tarafından XIII. yüzyıl başlarında Delhi’de yaptırılan Kutb-Minâr’dır (72,50 metre ile Selimiye minarelerini 1,61 metre geçiyor).

Fakat bu, Selimiye minareleri ile kıyas kabul etmiyecek genişlikte, âdeta bir kule şeklindedir; üstelik, 14 metrelik bir kaide kısmı vardır. Selimiyenin minaresinde 3 er şerefe bulunur.

Camiin kubbesi 31,28 metre çapındadır. Böylece Alman mimarî tarihi bilgini Gurlitt’in dediği gibi: «Bütün iç mekânı toplu bir tesir altında birleştirmek ve muazzam boşluğa şaşılacak bir vuzuh ile bir İslâm ma­bedinin ana hatlarını vermek imkânı kaza­nılmıştır».

Etrafında birçok içtimai ve ilmî müesseseler bulunan Selimiye hakkında biz­zat dâhi mimarı Sinan «Tezkiretu’l-Bünyan» da şöyle diyor:

«Halk-ı cihan, «dâire-i imkândan hâriç» dediklerinin bir sebebi, «Ayasofya kubbesi gibi kubbe devlet-i Islâmiye’de binâ olunma­mıştır» diye tâife-i Nasârâ’nm mi’mâr geçi­nenleri ((Müslümanlara galebemiz vardır» derlermiş. «0 kadar kubbe durdurmak gaa-yet müşkildir» dedikleri, bu hakıyrin kalbin­de bir azîm ukde olup kalmış idi.

Mezbûr câ-mî (Selimiye) binasında himmet edip, bi-av-ni’illah sâye-i Sultân Selîm Hân’da izhâr-ı kudret eyleyip, bu kubbenin Ayasofya kub­besinden 6 zira’ kaddin ve 4 zira’ derinliğin ziyâde eyledim».

Önceki Makale8. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri
Sonraki MakaleKyk Yurt Yemekleri Fiyat Listesi 2014-2015

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz