Ekonomik faaliyetlerle meslekler arasında nasıl bir ilişki vardır

0
99

Yaşadığınız bölgede yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetlerle meslekler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bölgelerdeki coğrafi ve iklim koşulları ekonomik faaliyetleri belirleyen en temel unsurdur, bunun sonucunda insanlar bu ekonomik faaliyetlere yönelmektedirler.

Ekonomik faaliyetler insanların en çok hangi işle ilgilendiklerini belirlerken bunun yanında bölge nüfusunun da bu alanlardaki meslek gruplarına yönelmesini ortaya çıkarır.

Bunlara örnek olarak kıyı bölgelerimizde özellikle Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerdir, bu bölgelerdeki insanların pek çoğu turizm alanlarında istihdam edilmektedir.

Doğu Anadolu bölgesinde özellikle kırsal kesimlerde ise insanların geçim kaynağı hayvancılıktır, zira sert karasal iklimi sayesinde farklı tarım ürünlerinin yapılması olanaksız olmasından olayı insanlar hayvancılığa yönelmiştir, bu yüzden de buradaki insanların pek çoğu hayvancılık faaliyetlerinin içindedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here