Emlak Danışmanlığı Kursu Nedir ? Kurs Bilgileri, Dersleri

0
201

Emlakçı olabilmek için bu kursa gitmek ve sertifika almak gerekiyor değerli okurlar, bu konu hakkında kurs ve kursun amacıyla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere.

Emlakçılık yapmak isteyenler için olmazsa olmaz kurslardan biridir emlak kursu, kursa giderek sertifikaya sahip olarak artık emlakçı olma rütbesine erişmiş oluyorsunuz.

Emlak Danışmanlığı Kurs Programının Amacı Nedir ?

-Emlak sektöründe yatırım ve pazarlama, işlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uygulama becerisi kazanmaları,
-Emlak ve inşaat sektörü ile para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkilerin algılanması ve bu sektörlerde yapılan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri,
-Emlak pazarlama ve yatırım danışmanlığı tekniklerini öğrenmeleri,
-Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak pazarlaması ile ilgili uygulamaları öğrenmeleri,

Kurs Programının İçeriği

DERSLER
EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
Emlakçılığın Genel Kavramları
Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri,Amaçları ve Etiği
Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler

HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK

Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
Emlak Komisyonculuğu ve Franchising

HALKLA İLİŞKİŞLER VE SOSYOLOJİ

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
Halkla İlişkilerin, Amaçları ve İlkeleri
Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
Müşteri İlişkileri Yönetimi

KADASTRO GENEL TANIMLARI

Ayırma (İfraz)
Birleştirme (Tevhid)
Yola Terk
Yoldan İndas
Cins Değişikliği
İrtifak Hakkı
Kamulaştırma

TAPU GENEL TANIMLARI

Tapu Tanımı ve Örgütü
Tapu Siciline Başvuru
Tapu Sicilinin İncelenmesi
Bilgi ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
Uygulamalar

ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR

Konut Alanları
Konut Dışı, Kentsel Çalışma Alanları
Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar
Uygulamalar

HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yüz tüze ve telefonla görüşme
Konferans, seminer ,sergi ,fuar
Radyo ,televizyon ,film , video slayt
Festival , yarışmalar , açılışlar
Dergi , broşür,afiş , bülten
İnternet
Uygulama

EMLAK KOMİSYONCULUĞUNDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vergiler
Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Emlak vergisi
Çevre ve temizlik vergisi
Katma değer vergisi
Damga vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Vergi Kanunu
Defter tutma, belge düzeni ve saklanması
Beyanname verme ve harçlar
Uygulamalar

EMLAK ALIM – SATIM , KİRALAMA VE DEĞERLENDİRME (EKSPERTİZLİK ) HİZMETLERİ

Emlak alım- satımı q T.C. vatandaşları q Yabancı uyruklular
Emlak Kiralaması q T.C. vatandaşları q Yabancı uyruklular
Emlak pazarlama teknikler
Danışmanlık sözleşmesi
Değerlemenin tanımı ve yöntemleri
Ekspertiz raporlarının hazırlanması
Uygulamalar

HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ

Kurum kimliği, felsefesi
Kurumsal davranış , iletişim
Kurumsal imajı etkileyen unsurlar
İşletmeler açısından kurumsal itibarın önemi ve yararları

RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI

RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ
Haciz
İflas
Davalıdır şerhi
Konkordato
TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
Kanunla veya K.H.K. ile kurulmuş tüzel kişiler
Tüzükle kurulmuş tüzel kişiler
Ana sözleşmeyle kurulmuş tüzel kişiler
Yetki belgesi
Uygulamalar

HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI

Sınırlandırma ve köy yerleşim haritası
Düzeltmeler
Aplikasyon
İmar tanımı ve ilgili mevzuatlar
Tahsis süretiyle tescil
Tescil işlemleri
Uygulamalar

KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU

Şehir planlama kademeleri
Planlama süreci
Şehir planlamacılığının nitelikleri ve ilkeleri
Anayasa mahkemesi kararlarında imar ve planlama
Danıştay kararlarında imar ve planlama
Yapı denetimi ve deprem yönetimi hakkındaki mevzuat

GAYRİMENKUL HUKUKU

Genel hukuk bilgisi
Medeni kanunla ilgili hükümler
Borçlar kanunu ile ilgili hükümler
Ticaret ve eşya kanunu ile ilgili hükümler
Kadastro,mera,orman kanunlarının hükümleri
Kat mülkiyeti kanunu
6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunla ilgili hükümler

TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER

AKİTLİ İŞLEMLER
Satış
Miras payı devri
Bağış (hibe)
Trampa
Taksim(paylaşma)
Kat mülkiyeti
Kat irtifakı
Diğer irtifa hakları
Gayrimenkul mülkiyeti
İpotek
Resmi senet
Devremülk hakkı tasarrufu
AKİTSİZ İŞLEMLER
Miras intikali
Miras taksimi
İştirak bozulması
Kat irtifakı
Kat mülkiyeti
İpotek
Şufa – iştira – vefa
Geçici tescil şerhi
Eşler arası mal rejimi sözleşmeleri
Finansal kiralama
UYGULAMA

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ

Davranış bilimleri tanımı,konusu,önemi
Sunuşta beden dilinin önemi
Göz ilişkisi
El –kol-ayak-bacak-baş-yüz jestleri
Mesafe ayarlama
Cinsiyet – kişilik farklılığı ve beden dili
Uygulamalar

YAZILI SINAV

Önceki MakaleManisa Vatan Computer İş Başvurusu, Personel Alımı
Sonraki MakalePolise İkinci (2.) Şark Hizmeti 2013-2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz