Epirojenez ve Orojenez Nedir?

0
354

Epirojenez ve Orojenez Nedir?

Epirojenez

Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayına epirojenez adı verilir.

Orojenez (Dağ oluşumu)

Dış kuvvetleri oluşturan su, rüzgar ve buzullar taşıdıkları materyalleri deniz ve okyanus tabanlarında biriktirmeleri sonucu bu alanlarda kalın tortul tabakalar oluşmaktadır, geniş alanlar kaplayan bu tortullanma alanlarına jeosenklinal denir.

Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını oluşturmaktadır. Dağların oluşumu kırık ve kıvrım olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Yükselme sırasında levha kırılırsa kırıklı dağ meydana gelir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here