Siyasi hakların gelişimi açısından cumhuriyet öncesi ve sonrası dönem

0
48

Siyasi hakların gelişimi açısından cumhuriyetin ilanından önce ve cumhuriyetin ilanından sonraki dönemi değerlendiriniz.

Cumhuriyetten önce demokrasi ilkesinden söz edilememekteydi, ülkeyi tek bir kişinin idaresinde olan yani monarşik bir yapıyla padişah yönetiyordu.

Siyasi hakların gelişimi ve ortaya çıkması cumhuriyetle birlikte olmuştur, elbette osmanlı döneminde de pek çok demokratikleşme adımları atılmıştır ancak cumhuriyetle birlikte tam anlamıyla kadın erkek farkı gözetmeksizin, toplumun her kesimi yönetimde etkin şekilde rol almaya başlamıştır, bizim burada üstünde durduğumuz konuda budur bu yüzden osmanlı döneminde yaşanan demokratikleşme adımlarından bahsetmiyoruz, cumhuriyetten sonra vatandaşlar yönetimde söz sahibi olmaya başlamışlar ve kadın erkek farkı gözetmeksizin yöneteceği kişiyi seçmeye başlamışlardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here