Fermantasyon Hızını Etkileyen Faktörler Hakkında Bilgi

0
1347

Fermantasyon Hızını Etkileyen Faktörler:

1.  Sıcaklık:

Sıcaklığın artırılması ile enzim hızıda artacaktır. Fermantasyon yapan canlı hücrelerdeki enzim hızı do­layısıyla fermantasyon hızı artar. Hız belli bir sıcaklık derecesinden sonra hızla düşmeye başlar. Çünkü ısı -artışı protein yapısındaki enzimleri denatüre etmiştir.

2.  Canlı Hücre Sayısı:

Fermantasyon olayına katılan hücre sayısı arttıkça buna bağlı olarak enzim miktarıda artacaktır. Bu yüzden fermantasyon hızj hücre sayısı ile doğru orantılıdır.

3.  Oluşan Ürün Yan Ürün Konsantrasyonu:

Özellikle kapalı ortamlardaki fermantasyon olay­larında oluşan ürün ve yan ürünlerde hızı etkileyen faktörlerdendir. Ürün olarak meydana gelen etilalkol, etanol, asetikasit vs. ortamdaki konsantrasyonu % 15-18’i geçtiği zaman canlı hücreleri öldürücü bir etki ya­par. Yan ürün C02‘te ortamdaki basıncı artırarak fer-mentasyon hızını azaltır.

UYARI: Devam etmekte olan bir fermantasyon olayına daha fazla substrat ekleme fermantasyon hızını etkilemez. Sadece fermantasyonun tamamlanma süresini uzatır.

Asidik Fermantasyon:

 • Glikolizin son ürünü olan prüvikasit; sirke bakterilerinde asetikasite, yoğurt bakterilerinde ve omurgalıların iskelet kaslarında laktikasite kadar parçalanır.
 • Laktik asit fermantasyonunda , ortamda biriken NADH2‘ların H2‘leri prüvikasit tarafından alınarak laktikasite dönüşür.
 • Kaslar çok hızlı çalıştıklarında oksijen ihtiyaçları artar.
 • Kalp ve akciğerleri hızlı çalışmaya başlar. Yine de kaslara yeterli oksijenin ulaşmasını sağlayamazlar.
 • Kaslar kısa süre için oksijensiz kalır ve glikozu enzimlerle fermantasyona uğratır.
 • Olay sonunda kaslarda biriken laktik asit yorgunluk asiti olarak bilinir.
 • Beynin ilgili bölümü uyarılarak kasların bir müddet dinlendirilmesi emri verilir.
 • Kas hücrelerine yeterli oksijen geldiği zaman , laktik asiti oluşturan reaksiyonlar tersine döner ve laktik asit prüvik asite çevrilir.
 • Daha sonra da asetil Co-A’ ya dönüşerek Krebs döngüsüne katılır.
 • Kas hücrelerinde glikolizde üretilen laktik asitin bir kısmı kana geçer ve kas hücrelerinden uzaklaştırılır.
 • Kana geçen laktik asitin çoğu karaciğer hücreleri tarafından alınarak burada tekrar glikoza çevrilir.
 • Kalp kasları, iskelet kaslarının tersine kandan laktik asit alır.
 • Aldığı laktik asiti hem enerji kaynağı olarak kullanabilir hem de glikojene çevirerek depolayabilir.
 • Kalp kası hücrelerine alınan laktik asitin enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için çok hızlı bir şekilde prüvikasite çevrilmesi ve oksijenli solunum reaksiyonlarına katılması gerekir.
 • Kalp kasının laktik asit üretmemesi ve kandan aldığını hemen kullanması nedeniyle kalp kasında yorulma olmaz.
Önceki MakaleEkonomide Fermantasyon Örnekleri, Kullanıldığı Yerler
Sonraki MakaleOksijenli Solunum Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz