Giresun Tirebolu Hakkında Tarihi Bilgi

0
165

TİREBOLU, Giresun İli’ne bağlı ilçe ve merkezi. Doğankent Bucağı, Güce Bele­diyesi, Mayıs 1990’da ilçe konumu ka-zandıklanndan yüzölçümü verilememek­tedir. Toplam nüfusu 35.893, ilçe mer­kezi nüfusu 12.356 (1985).Merkeze bağ­lı 42 köyü vardır. İlin doğusunda, kuzey­den Karadeniz, doğudan Görele, Çanak­çı, güneyden Doğankent, Güce, batıdan Espiye, Yağlıdere ilçeleriyle çevrilidir.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağlar, ilçe yerleşiklerinin oluşumunda önemli yer tutar. Dağlar arasında akarsu­larla derin biçimde yanlmış vadiler uza­nır. Akılbaba Tepesi (2.814 m), Küçük-yelecik Tepe (1.560 m) başlıca yüksel­tilerdir. 2.5,00 m’nin üzerindeki yükselti­lerde yaz kış kar görülür. Dağlar denize koşut iner. Güneyde Gümüşhane Dağla-n’ndan kaynaklanan, hızlı akışlı ve çağ­layanlar oluşturan Doğankent (Harşit) Çayı, en önemli ırmaktır. İlçe merkezi doğusunda Karadeniz’e dökülen ırmağın üzerinde Doğankent Barajı ve hidroe­lektrik santralı kuruludur. Kıyıda Kara­deniz iklimi egemendir. Yükseklere çı­kıldıkça iklim sertleşir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.60C, yağış tutan 1.759 mm’dir. Kıyıdan 500 m yükseltiye kadar fındık bahçeleri veöteki tanm alanları, ormanlan geriletmiştir. Yukanlarda kes­tane, gürgen, kızılağaç, meşe, kayın da­ha yükseklerde göknar, sançam, ladin kanşık ormanlan, görülür. Ekonomi, ta­nm ve hayvancılığa dayanır. Mısır, fa­sulye, patates, fındık, elma, çay başlıca ürünlerdir. Kıyıda balıkçılık yapılır. Ba­kır, kurşun, çinko yatakları işletilir. Mer-kez’de bir çay işleme fabrikası vardır.

Kıyıda, Samsun-Trabzon Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 47 km uzaklıktadır. Yeni açı­lan Torul-Tirebolu Yolu, ilçeyi iç kesim­lere bağlar.

Önceki MakaleYsk Hangi Adaylara İzin Verdi? BDP 6 Adayın İsimleri
Sonraki MakaleBedri Baykam Kimdir Hayatı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz