Hz. İsa’nın Hayatı

18
740

Hz. İsa'nın Hayatı İsa (Hz.), Hıristiyanlık dininin peygamberi. Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Annesi Meryem’dir; doğuşunun mucizelerle gerçekleştiğine inanılan İsa, Filistin’de Betlehem Kenti’nde doğdu. Hıristiyanların inancına göre annesi, Yusuf adında bir marangozla nişanlıyken, Cebrail kendisine bir oğlu olacağını müjdeledi, o da evli değilken nasıl çocuğu olabileceğini sordu; Cebrail de bu çocuğun Tanrı’nın ruhundan yaratılacağını ve İsrailoğullarının peygamberi olacağını bildirdi. 25 Aralık günü dünyaya geldiği için, Hıristiyanlar bu günü Noel adıyla bayram olarak kutlarlar. İsa’nın çocukluğu üzerine fazla bilgi yoktur. Musevilerin kendisini öldüreceğinden korkan annesi, nişanlısı Yusuf ile birlikte onu Mısır’a götürdü ve oradan 30 yaşındayken yeniden Filistin’e döndü. Bu yaştayken kendisine peygamberlik geldi. Kudüs’e gelerek düşüncelerini yaymaya başlayınca, Romalılar, onun bir ayaklanma çıkarma amacında olduğunu ve bir Musevi devleti kurmak istediğini sanarak, öldürmeyi planladılar. Bir pazar günü, Kudüs’te halka vaaz veren İsa, kendisine inanan arkadaşlarıyla (havari) perşembe günü birlikte yemek yedi. Hıristiyanlık dininde önemli bir yer tutan bu yemekten sonra dua etmek için Zey-tindağı’na çıktı. Burada Romalılar tarafından tutuklandı ve mahkemeye getirildi. Yargıçlar kendisini suçlamakta güçlük çektiler. Oldukça tartışmalı olan ölümü, Hıristiyanlık dünyasında çarmıha gerilerek öldüğüne inanılır. İslamlıkta ise göğe uçtuğu ve yerine biçimine bürünen bir başkasının çarmıha gerildiği kabul edilir. Nitekim İslam dünyasında onun kıyametten önce yeniden yeryüzüne döneceği inancı yaygındır. İsa’nın ölümünden sonra havarileri yeryüzüne dağıldılar, onun vaaz ettiği İncil hükümlerine anlatarak Hıristiyanlık dininin oluşmasını sağladılar. Müjde, iyi habar anlamına gelen İncil’de o, yeni bir din kurucusu olarak ortaya çıkmamış, Musa Peygamer’in Tevrat’ta ortaya koyduğu hükümleri, yeniden anlatmaya çalışmıştır. Anlattığı ilkeler arasında, insanın mal ve mülke kalbini bağlamaması, adalet, barış, kalp temizliği ve insanların birbirini sevmesi yer alır.

18 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here