İl Encümeni Nedir? Karar alma süreci ve görevleri

0
666

İl Encümeni Nedir? Karar alma süreci ve görevleri nelerdir?

İl encümeni, il özel idaresinin danışma ve müzakere organıdır. İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

ENCÜMENİN KARAR ALMA SÜRECİ

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir.

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı görmdüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir.

Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu taktirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mecilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur.

İtiraz, Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

ENCÜMEN GÖREVLERİ

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek,

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararını almak ve uygulamak.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Ruhsat vermek,

Süresi üç yılı geçmemek üzere taşınmaz kiralanmasına karar vermek,

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

 

Önceki Makaleİl genel meclisinin görevleri
Sonraki MakaleBelediylerin görevleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz