İslam’da siyasi düşünce ekolleri nelerdir (Siyasi fırkalar)

0
175

İslam’daki düşünce ekolleri yani siyasi fırkalar nelerdir. Kısaca İslam’daki düşünce ekolleri..

-Şia-Şiilik

-Haricilik

-Mutezile

-Murcilik

-Ehl-i Sünnet

Şia-şiilik

Hz. osman’ın son dönemindeki olaylarla ortaya çıkmaya başlamış.

Peygamberler gibi imamlar da masumdur.

Peygamberlerle imamın arasındaki fark imamın ilahi kitap getirmemesidir.

İmama itaatsizlik küfürdür, imama itaat farzdır.

Şii düşüncede imamın görevi adaleti sağlamaktır.

Şia’ya göre imamın yokluğunda tüm hükümetler zalimdir.

Şiiliğe göre imam insanlar tarafından belirlenemez.

İmam kureyş ve haşimi soyundan olmalıdır.

İmam bizzat idarenin başında bulunmalıdır.

Haricilik

Az faziletli kişilerin imamlığı uygun değildir, imam seçimle gelmelidir.

İmam Kur’an ve sünnete uymalıdır.

İmam islamiyete uygun davranmazsa görevinden alınmalıdır.

Murcilik

Hariciler ve Şia’nın aşırı görüşlerine karşı ortaya çıkmıştır.

Büyük günahları işleyenlere kafir denilmeyeceğini savunmuştur.

Bu düşünce baştaki otorite yani Allah’ın iradesiyle geldiğini dolayısıyla itaat etmek gerektiğini savunur.

İmam günahkar bile olsa itaat edilmelidir.

Bu düşünce sünniliğe öncülük yapmıştır.

Mu’tezile 

Mutezile bir tepki hareketidir, hem haricilere hemde Murcilere tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Büyük günah işleyenler kafir olmaz sadece fasık olurlar.

Yunan mantığı, felsefesi ile birlikte akıl ön olanda,

Adil imam gereklidir, zalim imam zorla değiştirilebilir.

Bir anda birtek imam bulunabilir.

Ehl-i Sünnet

Ortaya çıkış noktası ; Hz. Muhammed’in benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olan kimselerdir ifadesidir.

Sünniliğe göre iman kurtuluş için yeterlidir.

Sünnilik, hariciler ve Mutezile’nin fikirlerine karşı orta yol olarak ortaya çıktı.

Müslüman bir alimin vazifesi, idarecileri sürekli doğru yola çağırmaktır ve onları cehennem ateşiyle korkutmaktır.

İmamların Kureyş’ten olması onaylanmaktadır.

Halkın yöneticisine isyan etmesi ve başka birini imam tanıması doğru değildir.

İmama düşen kanun yapmak değil halkı adaletle yönetmektir.

Ümmet, cemaat ve icma sünnilikle beraber değerlendirilmelidir.

Önceki Makaleİbn-i Haldun siyasi görüşleri kısaca
Sonraki MakaleYararlı ve Zararlı cemiyetler nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz