İslamın Şartları Nelerdir Açıklaması Anlamları

1
173

İslamlığın ilkeleri, inanç (iman) ve ibadet (tapım) olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Birinci aşama olan inanç, ilk ilke olarak belirti­len Amentü’ye iman edildikten sonra ikinci aşama olan ibadet koşullarının uy­gulanmasını zorunlu kılar. İslamlığın, amentü olarak bütünleşen inanç sistemi, altı ana madde üzerinde yoğunlaşır. Bi­rincisi ve en önemlisi Allah’ın varlığına ve birliğine (Kelime-i Tevhid) ve Hz. Muhammet’in onun kulu ve peygamberi olduğuna (Kelime-i Şehadet) inanmak­tır. Özü, tevhid olan ve Allah’ın birliği ilkesini getiren sistem, iman ilkesinde de öncelik kazanır. Çünkü, Amentü’nün altı temel ilkesinden, bu birincisine inanıl­mayınca, öteki ilkelere inanmanın özü ve gerekçesi ortadan kalkar. İkinci ilke, meleklere inanmaktır. Allah’ın varlığı ve birliği kabul edildikten sonra onun bir­çok melekleri yarattığı, bunların insan­larca görülemiyeceği ve bunların ek çok işlerle görevli bulunduklarına inanılması gerekir. Üçüncü ilke ise kitaplara inan­maktır. Allah’ın, İslam dininin temel ki­tabı olan Kuran ile daha önce Musa, Da-vud ve İsa Peygamberlere göndermiş olduğu dört kitapta, zatı ve insanları gönderdiği din konusunda verdiği bilgi­lerin doğruluğuna inanmak ana koşul­dur. Dördüncü ilke olarak da Peygam­berleri Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiğine inanmak gerekir. Be­şinci ilke ise ahiret gününe inanmaktır. Allah’ın, Kuran’da verdiği bilgilere göre, İslamın baş ilkesi olarak ortaya konulan ve öldükten sonra bütün insanların diri­leceği ve iyilik kötülük yönünden yargı­lanacağına inanılması da şarttır. Amen­tü’nün son temel ilkesi, kader olup iyilikle kötülüğün Alah’tan olduğuna inanılmasıdır. Temel inançlar İslam dün­yasında çok geniş bir yer tutan Kelam’ın ortaya çıkmasına yol açmıştır.

İlkelerde ikinci aşama olarak zorunlu ibadetler, İslamlıkta önemli bir yer tut­maktadır. Allah’a iman eden bir Müslü­man, dinin gereği olarak bazı yükümlü­lükleri yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin (ibadet) başında namaz gelir. Namaz İslamlıkta dinin direği ola­rak kabul edilir. Günde beş vakit namaz kılmak, Müslümam, temizliğe götürür, düşünce bakımından rahatlatır, cemaate karışmak yoluyla, sosyalleştirir ve top­lum disiplinine bağlı kılar. Namazdan sonra, oruç tutmak da İslamın ilkeleri arasında yer alır. Oruç, sağlık ve sosyal dayanışma açısından önemlidir. Hacca gitmek ve zekat vermek de, yine toplum yararını amaçlayan toplumsal içerikle ibadetlerdir.

Önceki MakaleŞarkı Sözü Gönder Yayınla
Sonraki Makaleİslam Hukuku (Fıkıh) Nedir Kısaca Bilgi

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz