Kavimler Göçü Nedir Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

0
86

Kavimler_gocu_haritasiKavimler göçü nedir kısaca bilgi, kavimler göçü nedenleri ve sonuçları, kavimler göçü ile ilgili bilgiler,

Hun topluluklarının Batı’ya doğru göç etmesiyle başlayan ve çok sayıda kavimin yer değiştirmesine yol açan göç dalgasıdır. Bu göç hareketinin sonucunda Roma 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı.
Avrupalı kavimler arasında Hristiyanlık yaygınlaştı. Feodalite ortaya çıktı ve papalar güç kazandı.

Bakınız > Kavimler göçü hakkında bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here