Liderlik teorileri nelerdir

0
162

Liderlik teorileri nelerdir açıklayınız, 3 aşamada liderlik teorileri.

Özellikler teorisi

Teoriye göre grup içindeki farklı özellikleriyle (yakışıklılık, zekilik, samimiyet, dürüstlük, bilgisi, konuşması ) diğerlerinden ayrılan kişi liderdir. Teorinin amacı, liderlik özelliklerine sahip olan kişilerin önceden tespit edilmesi ve topluma yararlı olacak şekilde değerlendirilmesidir.

Davranışsal liderlik teorileri

Bu teoriye göre liderin özellikleri değil nasıl liderlik yaptığına yoğunlaşmaktadır. Liderin, liderlik sürecine nasıl davranışlar sergilediğini ele alır.

Durumsal liderlik teorileri 

Teoriye göre farklı koşullarda gösterilecek liderlik davranışı farklı olmalıdır, yani her koşulda “o koşula göre” bir liderlik tarzının etkili olacağını savunur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here