Mecaz Anlam Nedir Örnekleri

0
143

Mecaz Anlam Nedir ÖrnekleriMECAZ, öz anlamıyla kullanılmayıp benzerlik yoluyla ya da bir yakıştırmayla başka bir anlamda kullanılan söz (benze­yiş ilgisi yoksa mecaz-ı mürsel: salıveril­miş mecaz). Aslında değişik adlar taşı­yan birçok söz oyunu (istiare, temsili istiare: alegori vb.) hep mecaz tekniğine dayanır. Deyimler için de durum aynıdır. Gerçek anlamı dışında kullanılarak bir durumu ve düşünceyi dile getiren kalıp­laşmış söz grupları olarak tanımlanan deyimler her zaman mecaz sanatının iz­lerini taşır. Mecaz edebiyatın temeli olan bir söz oyunudur; edebiyat mecazlarla başlar, mecazlarla yürür. Ortak dile mal olmuş deyimler, artık anlaşılması güç bi­rer mecaz olarak görünmezler. İlk duyu-luşta hemen anlaşılır, sözcükleşmiş gibi­dirler; çünkü özgün mecazlıkları aşınıp yıpranmıştır. Belli bir sanatçının kendi buluşu olan mecazlar ise (imge, hayal, imaj) kolaylıkla çözülmeyebilir. Çünkü özel bir kişiliğin özel ruh durumundan, kendi düşlerinden doğmuş, özgün özel­liktedir. Edebiyat eserlerini gerçekten iyi ve doğru anlamak, onları çözümleyebil­mek, tadına varmak…mecaz anlatımların benimsenmesine bağlıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here