Medrese Nedir Anlamı Çeşitleri Hakkında Detaylı Bilgi

0
118

MEDRESE, eskiden Selçuklularda, A-nadolu Beylikleri’nde ve Osmanlılarda, bugün de birçok İslam ülkesinde özellik­le din ve hukuk adamı yetiştiren okullar. Bu okullar genellikle camilerin yanında bulunan bir avlu içinde birçok odadan kurulu yapılardır. Bu kurumlarda başta din ve hukuk öğretilmekle birlikte mate­matik, mantık, astronomi gibi bilim dal­ları da okutulurdu. Büyük Selçuklu Ve­ziri Nizamülmülk’ün 1067’de Bağdat’ta kurduğu Nizamiye Medresesi ilk medre­se kabul edilir. Ancak bu medreseden önce de medreselerin kurulmuş olduğu bir gerçektir. Bu tarihten sonra yalnız Bağdat’ta 1184’te 30 kadar medrese ku­ruldu. 1234’te Abbasi Halifesi el-Mustansır’ın (1226-1242) Bağdat’ta kur­durduğu Mustansariye Medresesi’nde hastane de vardı. Anadolu’da Büyük Sel­çuklulardan günümüze gelebilmiş med­rese yoktur. 12. yüzyılın ortalarına doğru ilk medreseler görülmeye başlar. Bu medreselerde ana plan şeması, dört ya da üç eyvan, ortada eyvanların açıldığı bir avludan oluşur. Şemanın değişikliğe uğ­radığı nokta genellikle orta avludur. Ba­zı medreselerde bu orta avlu açık, bazıla­rında ise kubbeye ya da tonozlarla örtülüdür. Bu yüzden Anadolu medrese­lerini açık ya da kapalı medreseler ola­rak ikiye ayırmak gerekir. Bazı küçük ayrımlardan dolayı tıp medreseleri, şifa-haneler, gözem evleri gibi değişik baş­lıklar altında da toplanabilir. Anadolu ve Rumeli’de. Selçuklu. Beylikler ve Os­manlı dönemleride yapılmış sayısız anıt­sal medrese yapısı vardır.

Önceki MakaleMenopoz Dönemi Nedir Belirtileri Nelerdir Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleMecaz Anlam Nedir Örnekleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz