Meclis-i Mebusan’ın açılışı, halkın yönetim anlayışında ne gibi değişiklikler meydana getirdi

0
55

Meclisi Mebusanın açılışı, halkın yönetim anlayışında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabilir?

20 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda açılan Meclis-i Mebusan ile artık halk yönetimde söz hakkına sahip olabilecek, Padişah tek büyük güç olmaktan çıkacaktı. Meclis-i Mebusan ilk açılışında 115 milletvekilinden oluşuyordu bu milletvekillerinin 69’u müslüman, 46’sı ise Müslüman değildi.

meclis-i mebusan açılış töreni
meclis-i mebusan açılış töreni

Meclis-i Mebusan ile birlikte artık demokratik bir şekilde herkes yönetimde söz hakkına sahip olacaktı. Meclis’in açıldığı dönemde henüz ne Avrupa ülkelerinde ne de ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemişti. Bu yüzden Meclis-i Mebusan’ı oluşturan 115 Milletvekili’nin hepsi erkektir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here