Molekül Nedir Bilgi

0
67

MOLEKÜL, iki ya da daha çok atom­dan oluşan en küçük bileşik madde biri­mi. Aynı cinsten atomların birleşmesiyle oluşabileceği gibi birbirleriyle bağlana­bilen başka cinsten atomların birleşme­siyle de oluşur. Katı ve sıvılarda birbiri­ne bitişik bulundukları halde, gazlarda serbest olarak bulunur. Gaz halindeki ci­simlerde moleküller sürekli hareket ha­lindedir. Çeşitli gazların eşit hacimdeki kısmında normal sıcaklıkta
hemen he­men aynı sayıda molekül bulunur (1 cm3 e 2.7.1919 ). Moleküllerin bulundukları kabın çeperlerine çarpmaları süreklik bir basınç oluşturur. Bir yere sıkıştırılan gazların basıncı bundan ileri gelir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here