Motivasyon

0
91

MOTİVASYON bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten, eylemlerinin yönünü ve öncelik sırasını belirleyen, iç ya da dış etkenlerin neden olduğu eyleme ya da öğrenmeye geçme isteği. Türkçede güdülenme deyimiyle özleştirildi. Motivasyon, bir davranışa neden olan fizyolojik, toplumsal ve psi­kolojik etkilerdir, zihinsel nedene daya­nır ve bu yönüyle kaynağı duygulanım olan dürtülerden ayrılır. İnsan iradesinin özgürlüğü üzerine yapılan tartışmalar da bu ayrımın oynadığı rol hakkında ileri sürülen görüşmeler önemli yer tutar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here