Murabıtlar Ne Demek

0
159

MURABITLAR, Kuzeybatı Afrika’da hüküm sürmüş olan bir devlet. Büyük Sahra’da ve Berberi kabileleri arasında geniş ilgi gören Müslümanlığın ilk yayı­lış döneminde ortaya çıktılar. Kurucula­rı, Sahra’ya gelen Arap kökenli kabile­lerdi. Yahya bin İbrahim’in kabilesi Gedale önce İslam dinine girmek için di­renç gösterdi. Bunun üzerine Yahya bin İbrahim bir adaya sığınarak Ribat Ken-ti’ni kurdu. Ribat’ın kısa süre içersinde bir dinsel merkez haline gelmesi Lemtu-na kabilesi reisi Yahya bin Ömer’in İs­lam dinine karşı ilgi göstermesine ve ya­kınlaşmasına yol açtı. .Ayrıca kabilenin bir çok üyesi, Abdullah bin Yasin’e mü­rit oldu. Abdullah bin Yasin, müritlerin­den bir savaşçı grubu yetiştirdi. Bu sa­vaşçılara murabıt adı verildi. Önce Yahya bin İbrahim, arkasından da Lem-tuna kabilesi reisi Yahya bin Ömer’i Mu-rabıtların başına getirdi. Böylece Sah-ra’daki tüm kabileleri boyunduruğu altına aldılar. Yahya bin Ömer’in ölü­münden sonra Ebubekir bin Ömer baş­kan oldu. 1058’de Sus ve Agmat kentleri alındı. 1060’ta da Bergavata kabileleri boyunduruk altına girdiler. Ebubekir bin Ömer, yönetimi amcasının oğlu Yusuf bin Taşfin’e bıraktı. Kendisi Orta Su­dan’a kadar ilerleyerek, İslamlığı burala­ra kadar yaydı. Tek başına Murabıtlar Devleti’nin başında kalan Yusuf bin Taş-fin döneminde Atlas Okyanusu’ndan Tu­nus’a kadar tüm Mağrip, yönetimi altına girdi. Daha sonra 1086’da Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Endülüs’e girdi. Kral Alfonso ile yaptığı bir savaşı, Zellaka’da kazandı. Marakeş’te bıraktığı oğlu Ebu-bekir’in ölümü üzerine yeniden Fas’a döndü. Kral Alfonso’nun büyük kuvvet­lerle Müslüman ordusunun üzerine gel­mekte olduğunu haber alınca Endülüs’e geçti. Fakat kralla karşılaşmadan Afri­ka’ya geri dönmek zorunda kaldı. 1090′ da üçüncü kez İspanya’yı geçti ve bu se­ferinde Gırnata’yı ele geçirdi. Öteki emirlerin de Yusuf un yanında yer alma­sı sonucu, Saragossa dışında tüm İspan­ya Yusuf bin Taşfin’in eline geçti. Yusuf bin Taşfin, 1106’da ölünce, yerine geçen oğlu Ali döneminde birçok karışıklık çıktı. 1108’de İspanya’da ayaklanmış olan Hıristiyanlar, Ukles Savaşı’nda ye­nilgiye uğratıldılar. Bu savaştan sonra Murabıtların İspanya’daki durumu daha da güçlendi. Daha sonra devletin başına Ali’nin oğlu Taşfin geçti. Onun döne­minde de Muvahhidler Devleti’ni kuran Abdülmümin ile savaşlar oldu. Yenilgi­ye uğrayan Taşfin, Endülüs’e çekilmek zorunda kaldı. Abdülmümin, 1147’de Marakeş üzerine yürüdü. Bu sırada Taş­fin’in yerine Ebu İbrahim bin Taşfin geç­mişti. Abdülmümin kenti kuşattığı sıra­da, kendi aralarında çıkan bir anlaşmazlık sonunda, Murabıtlar Devle­ti’ni sona erdiren Abdülmümin, Mara-keş’i ele geçirdi.

Önceki MakaleVan Muradiye İlçesi
Sonraki MakaleMunzur Suyu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz