Musammat Gazel Nedir Özellikleri

0
256

MUSAMMAT, (Ar. semt, tesmiften: 1) İlk beyitinin dizelerinde dördüzlü öteki beyitlerinde üçüzlü uyak bulunan nazım biçimi (Yalnızca aynı tef ilenin yinelen­mesinden oluşan muttarit kalıplarla yazı­lır, böylece dizeler tam ortalarından iki eşit bölüme ayrılabilir). 2) Beyitten baş­ka bentlerle yazılan nazım biçimlerinin genel adı.

Birinci anlamına örnek: Beni candan usandırdı/Cefâdan yâr usanmazmıl Felekler yandı âğımdan!Muradım şem’i yanmaz mı? (Fuzuli) ilk beyit, dördüzlü uyak, aruz kalıbı 4 mefâîlun”. Nefi yeter dâvayı kol dünyâ ile kavgayı ko)Eflâke istiğnayı kol hâke yüzün sür lâcerem” (sonraki beyitlerden biri, aruz kalıbı 4 müstefilün). 2) Bentleri en az dört, en çok on dizelik olan nazım biçimleri ge­nellikle musammat diye anılırken her bi­ri de ayrı adla bilinir. Bentleri dört satır­lık murabba’laı (öteki benzerleri gibi) bütün dizeleriyle uyaklı (birinci bent) ilk kümelerde de aynen yinelenirse müte-kerrir, her bent sonunda dördüncü dize kendi arasında uyaklanarak değişirse müzdeviç olur. Her ölçüyle yazılabilen murabbalar (dörtlüler) konu bakımından da özgürdürler. Tek uyaklı oldukları için Arap şiirinden geldiği sanılan bu biçim­lerin en eski ilk kaynakları tam doğru­lukla saptanmış değildir. İslâm uygarlığı etkisinde İran ve Türk şairlerinin kendi ulusal beğenileri yönünde yarattıkları bi­rer biçim olarak da kabul edilebilir. Yapı ve uyaklanış bakımından aynı özellikleri gösteren öteki musammatlarm özel adla­rı şöyledir: Bentleri beş dizeli olanlar muhammes, bir beyte üç dize ekleyerek muhammes yapma tahmis; bentleri altı dizeli olanlar müseddes, bir beyte dört dize ekleyerek allılama işi tesdis; bentle­ri yedi dizeli olanlar müsebba; bentleri sekiz dizeli olanlar müsemmen; bentleri dokuz dizeli olanlar muaşşer.

Önceki MakaleEn Az Yakıt Tüketen Otomobiller, Az Yakanlar
Sonraki MakaleMüsahipzade Celal Kimdir Eserleri Oyunları Sahnesi Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz