Normlar Hiyerarşisi

0
259

A) Anayasa : Anayasa en üst hukuk normudur, diğer hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorundadır.

B) Kanun : Anayasadan sonra hiyerarşik sıralamada kanunlar ve kanun eşiti düzenlemeler gelmektedir.

C) Kanun hükmünde kararnameler : KHK’lar, idarenin düzenleyici işlemleri olarak kabul edilmekle beraber, idari işlem değildirler. Çünkü idari işlemler yargısal denetim için idari yargıya giderken, KHK’lar Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidirler.

D) Uluslararası Antlaşmalar : Anayasa gereğince kanun hükmündedir, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların kanundan üstün olduğu kabul edilir.

E) Geçici Kanun : Geçici kanun, Abdülhamit Han döneminde meclis kapalı iken çıkarılmış kaanunlardır. Bunlardan biri olan eski il özel idaresi kanunu 2004 yılında kaldırılmıştır.

F) Yasama yorumları : Yasama yorumu 1924 anayasası döneminde uygulanmıştır.

G) Tüzük : Tüzük, anayasasının 115. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Bakanlar kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanlığınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

H) Yönetmelik : Yönetmelik, anayasanın 124. maddesinde düzenlenmiştir.

I) Diğer adsız düzenleyici işlemler : Anayasa, tüzük ve yönetmelik adı altında iki tür düzenlenmeden bahset de birçok idari düzenleme söz konusudur.

İ) Bilimsel içtiyatlar (doktrin): Akademik görüşler her ne kadar bağlayıcı olmasa da idare hukukunda kaynak olarak kabul edilirler.

J)İçtihatlar :  Mahkeme kararları bağlayıcı olmasalar da idare hukukunda kaynak olarak kabul edilir. Ancak “içtihadı birleştirme kararı” yargı dahil herkesi bağlar.

K) Teamüller : İdarenin istikrar kazanmış uygulamaları idare hukukunda kaynak kabul edilir. Ancak “örf-adet” kural olarak idare hukukunda kaynak olarak nitelendirilmez.

L) Genel ilkeler : İdareye hakim düzenlilik , süreklilik , değişkenlik  yetki ve usulde paralellik gibi ilkeler içtihatla belirlenmiş olsalar da bağlayıcı kaynak olarak kabul edilirler.

 

Önceki MakaleDevletin İdare Görevleri Nelerdir
Sonraki Makaleİzmit, Ceyhan, Bingöl ve Van kaçıncı deprem bölgesinde yer almaktadır

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz