“Dünya Savaşı” adının verilebilmesi için savaşın hangi özellikleri taşıması gerekir

0
106

Bir savaşa dünya savaşı adının verilebilmesi için o savaşın hangi özellikleri taşıması gerekir?

1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı gibi Dünya üzerinde pek çok devletin fiilen içinde bulunduğu savaş hali durumuna Dünya savaşı adı verilmektedir, Dünya Savaşı sayılabilmesi için; Bir çok devletin savaş durumunda olması, Etki alanının geniş olması , Sonuçlarının da bir çok devleti etkilemesi, Sivillerin de ciddi anlamda savaştan etkilenmesi gerekir. Bu durumlar var ise Dünya Savaşı olarak nitelendirmek doğrudur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here