Sosyal Devlet Nedir?

0
127

Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim, az milleti çok kıldım…
Kök Türk Devleti hükümdarı Bilge Kağan, Orhun Kitabelerinde gelecek nesillere bu şekilde sesleniyordu. Bilge Kağan bu sözleriyle aynı zamanda Türklerdeki sosyal devlet geleneğine de işaret ediyordu. Nitekim tarih boyunca kurulan bütün Türk devletlerinde yöneticiler ülkelerindeki insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışmışlardır. Bu durum cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da devam etmiştir. Atatürk “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” diyerek kurduğu devletin sosyal yönüne dikkat çekmiştir. Bugün de 2. madde olmak üzere, anayasamızın çeşitli maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğu vurgulanmaktadır.

Sosyal Devlet kısa tanımı
Ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği vb. konularında gereken önlemi alan devlet.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here