Nükleik Asitler nelerdir

2
253

NÜKLEİK ASİTLER, hücre -çekirde­ğinde yoğunlaşmakla birlikte stoplazma-da da bulunabilen yaşamın sürdürülme­sinde ve aktarılmasında temel görevi üstlenen, kalıtsal yeteneklerin taşıyıcıları ve protein sentezinin ara maddeleri. En basit canlı hücresinden en karmaşığına kadar tüm canlı hücrelerinde bulunurlar ve birbirlerine zincirlenerek doğrusal makromolekülleri oluştururlar. Zincirin her nükleidi bir şeker, azotlu organik bir baz ve bileşiğin asitliğinden sorumlu bir fosforu kümeden kuruludur. Hücrede, bileşimlerine giren şeker türüne ve biyo­lojik etkinliklerine göre iki değişik nük-leik asit türü vardır. Bunlar, deoksiribo-nükleik asit (DNA) -ve ribonükleik asittir (RNA).

İlk kez Friedrich Miescher tarafından çekirdeğinde bulunmalarından dolayı nükleik asit adıyla adlandırılmış olmala­rına karşın, yalnız hücre çekirdeğinde bulunmazlar. Bunlara, ribozomlarda, mi-tokondrilerde ve stoplazmada da rastla­nır. Hücrenin yaşamsal etkinliklerinin doğrudan ya da dolaylı olarak nükleik asitlere bağlı bulunması, bunların yapı ve görevlerinin yoğun biçimde irdelen­mesine yol açtı. Nükleik asitler üç temel molekülden oluşurlar. Bunlardan ilki beş karbonlu pentoz şekeri, ribozdur (C5HU O5). Riboz şekerinin yapısına .göre ad­landırılan nükleik asitlerden, riboz şekeri barındıran nükleik aside ribonükleik asit (RNA), ötekine ise pentoz şekerinde bir oksijen eksik bulunduğu için, (C5Hn04) deoksiribonükleikasit(DNA) denir. Nük­leik asitlerin ikinci temel molekülü fos­forik asittir (H3PO4). Bu molekülün ya­pısı DNA ve RNA’da aynıdır. Üçüncü tip molekülse organik bir bazdır. Her nükleik asit grubu, nükleik asidi nitele­yen dört azotlu organik baz türü içerir. Bunlar iki pürik baz (adedin ve guanin) ile iki pirimidrik bazdır (sitozin ve ti­min). Bu dört baz DNA’nın bileşimine girer, RNA içindeyse bu dört bileşenden timin bulunmaz bu nükleik asit türünde timinin yerini pirimidin kümesinden baş­ka bir baz olan ürasil alır. Bunlardan pü­rik ya da pirimidin bazlardan birine pen­toz bağlanmasıyla oluşan yapıya nükle-osit, bu yapıya fosforik asit molekülü­nün bağlanmasıyla da nükleotit oluşa ge­lir ve böylece ana birim oluşur.

Önceki MakaleSafa Tepesi Nedir Nerededir Hakkında Kısa Bilgi
Sonraki MakaleNümizmatik Bilimi Ne Demek Özellikleri ve Anlamı

2 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz