Orhan Peker Kimdir Hayatı Eserleri

0
452

PEKER Orhan, ressam (Trabzon 1927-İstanbul 1978). Güzel Sanatlar Akademi-si’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğren­cisi oldu (1946-1951) 1951′-de ilk kez Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne katıl­dı. 1953’te ilk kişisel sergisini açtı. 1956′ da Salzburg’da Oskar Kokoschka’nın dü­zenlediği “Yaz Akademisi”ne katıldı, Almanya’da taşbaskısı resimlerini sergi­ledi. 1957’de İstanbul’a döndü ve iki yıl sonra Ankara’ya yerleşti. 1965’te Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde birincilik ödülünü kazandı, ertesi yıl “Yılın Ressa­mı” seçildi. Türkiye’de açtığı sergilerden başka Viyana, Budapeşte, Bükreş, Tunus ve Cezayir’de karma sergilere katıldı. Kitap resimlemeleri de yaptı. {Ağaca Ta­kılan Uçurtma, 1974; Rüzgâr Ekmek, 1978, Gülibik). ölümünden bir süre önce yerleştiği İstanbul’da düzenlediği son sergisinde “güvercinler” konulu resimler yer aldı. Çalışmalarında yağlıboyadan başka baskı, yazı gibi tekniklerden de yararlanan Peker, soyutlamaya yönelik lekeci bir anlayışı yoğun anlatım içerik-leriyle kaynaştırarak özgün bir üslup oluşturdu. Başlıca resimleri: Kırmızı Evli Peyzaj, Çayır, Atlar ve Arabalar, Kedinin Rüyası, Kıyıda, Kedili Özden, At Bası, Güvercinler.

Alt

Recep PEKER

PEKER Recep, asker, politikacı (İstan­bul 1889 ay.y. 1950). Kuleli Askeri İda-disi’nde okudu. 1907’de Harbiye’yi bitir-ti. Yemen’de, Trablusgarp’ta, Balkan Savaşı’nda, Birinci Dünya Savaşı’nda Rumeli ve Kafkas cephelerinde savaştı. Savaşlar nedeniyle ara verdiği Erkân-ı Harbiye’yi 1919da birincilikle bitirdi. Binbaşı rütbesiyle ve 20. Kolordu kur­mayı olarak 4 Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti, Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında mec­lis genel sekreteri oldu. 1923’te, Kütah­ya’dan TBMM’ye seçildi. Aynı yıl Cum­huriyet Halk Fırkası’nın genel sek­reterliğini yaptı; Hakimiyeti Milliye Ga-zetesi’ni yönetti. 1924’te dahiliye vekili ve parti genel sekreteri, 1925’te ise milli müdafa vekili oldu. Başvekil İsmet Pa-şa’nın, Şeyh Said İsyanı karşısında izle­diği politikayı yumuşak bularak görevin­den istifa etti (1927). 1928’de nafıa vekilliğine atandı. 1931’de yeniden parti genel sekreteri oldu. Bu görevi sırasında devletçilik ve devrimcilik ilkelerinin par­ti programına girmesinde etkili rol oy­nadı. Harp Akademileri, üniversite ve yüksek okullara İnkılap Tarihi dersleri konmasını sağladı. 1935-1942 arasında Ankara ve İstanbul’daki üniversite ve yüksekokullarda Harp Akademisi’nde inkılap Tarihi dersleri verdi. 1. ve 2. Sa­raçoğlu hükümetlerinde dahiliye vekilli­ği yaptı (1942-1943). Şükrü Saraçoğlu’ nun istifası üzerine, 7 Ağustos 1946’da başvekilliğe atandı. Muhalefete karşı sert tutum takınması, TBMM’nin görü­şüne başvurmadan devalüasyona gitme­si ve bütçe görüşmeleri sırasında Adnan Menderes ile sert tartışmalara girmesi, muhalefetin TBMM’yi boykotuna yol açtı. Bu durumun parti içinde ve dışında yarattığı bunalım sonucu, zorunlu olarak 9 Eylül 1947’de istifa eti. 1948’deki parti kurultayında, İsmet İnönü’ye karşı aday­lığını koyduğu genel başkanlık seçimini yitirince politikadan çekildi

Önceki MakalePedagoji Nedir
Sonraki Makale2011 Personel Alımları Hakkında

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz