Orta Çağ’da Batı’da, Yeni Çağ’da Doğu’da bilimin gerilemesinin nedenleri nelerdir?

0
1163

Orta Çağ’da Batı’da, Yeni Çağ’da Doğu’da bilimin gerilemesinin nedenleri nelerdir?

Yaşadıkları dönemlerdeki halkın durumu başa gelen padişahlar ve o dönemde yaşayan bilim insanları orta çağda batıda , yeni çağda doğuda bilimin gerilemesine yol açmıştır.965-1039 yılları arasında yaşamış İbn-i Heysem ışığın kırınımı ile gözün yapısı konusunda çalışmalar yapmış ve görme olayını ilk açıklayan bilim insanı olmuştur. O zamana kadar ışığın gözden çıktığına inanılırken bu bilim dışı anlayış onunla değişmiştir. “İbn-i Heysem’in Optik Hazinesi” adıyla Latinceye çevrilen eseri Batı dünyasını 17. yüzyıla kadar etkilemiştir . İbn-i Sina (980-1037) (Görsel 1.13), Avrupa’da Avicenna (Avisenna) adıyla anılan Türk filozof ve hekimdir. İbn-i Sina iki
yüzden fazla eser yazmıştır. Tıp üzerine yazdığı “Tıbbın Kanunu” ve bütün öğretisini kapsayan “Şifa” adlı eserleri Avrupa’da 17. yüzyıl ortalarına kadar okutulmuştur bu gibi olaylar da etkili olan bazı olaylardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here