Termik santral nedir, çalışma prensibi

0
75

Suyu ısıtarak elektrik üreten santrallere termik santral adı verilmektedir. Kullanılan kaynağına göre sınıflandırılmaktadır. Yani suyu ısıtırken hangi enerjiyi kullanıyorsa o isimle anılmaktadır. Termik santralin çalışma prensibini kısaca anlatacak olursak; Su dolu bir kap düşünün, suyun altında yanan bir ateş (bu ateş neyle yanıyorsa o termik santrale ismini veriyor, doğalgaz, fosil yakıtlar, kömür vs.) burada buharlaşan hava dışarı çıkınca elektrik üreten dinamoyu döndürüyor böylece elektrik üretilmiş oluyor. En basit şekilde çalışma prensibi böyledir.

Buharla dinamonun dönmesi ve termik santralin çalıştırılması ile elektrik üretilir. Suyu ısıtmak için linyit yakılıyorsa linyitle çalışan termik santral adı verilir. Doğalgaz yakılıyorsa doğalgaz ile çalışan termik santral adı verilir vs.

Termik santraller kullanılan kaynaklara göre kendi içinde ayrılırlar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here