Osmanlı devleti mutlak monarşi

0
175

Meşruti monarşi çok kısa sürmüştür. Osmanlı-Rus savaşları nedeniyle Kanun-i Esasi durdurulmuş, Meclis-i umumi tatile gönderilmiştir. I. Meşrutiyet sona ermiştir. Buna rağmen Abdülhamit modernleşme çalışmalarına devam etmiştir. Özellikle eğitim alanındaa, ilkokul sayısı artırılmıştır. Devlet memurluğuna giriş şartları koyulmuştur. Bürokraside merkeziyetleşme olmuştur.

Ziraat bankası kurulmuştur.

Mum ve kağıt fabrikası kurulmuştur.

Kara ve demir yolu ile posta ve telgrafta gelişmeler oldu.

Tekrar meşrutiyeti ilan etmek için Jön Türkler adıyla örgüt ortaya çıktı. Meclis-i Umumi tekrar açıldı.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here