II. Mahmut Islahatları

0
403

2. Mahmut ıslahatları nelerdir, II. Mahmut dönemi ıslahatları hakkında kısaca bilgi,

-3. Selim’in tahttan inmesiyle Alemdar mustafa Paşa önderliğindeki bir grup 2. Mahmutlu tahta çıkarmışlardır.Alemdar Mustafa Paşa Sadaret makamına getirilmiştir. Ayanların merkezi otoritede etkili olduklarını belirtmek için Sened-i İttifak imzalandı. Sened-i İttifak’a göre padişahın otoritesi güçlendirildi. Sadrazama daha çok ayrıcalık verildi. Bu antlaşma Magna Karta’ya benzetildi.

-2. Mahmut Sekban-ı Cedid Ocağını kurmuştur. 3. Selim’in N.C Ordusu esas alınmıştır. Bu ocak Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesiyle son bulmuştur. Kısa Sürelidir.

-Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır (Vaka-i Hayriye).

-Eğitim zorunlu hale geldi. Tıbbiye, Adliye, hukuk gibi dallarda eğitim verilmiştir, Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmiştir.

-İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi çıkarıldı.

-İlk nüfus sayımı yapılmıştır. (Vergi hesaplamaları için)

-Bugünkü karşılığı bakanlıklar kuruldu.

-Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kurularak ayanların etkinliği azaltılmaya çalışılmıştır.

-Posta teşkilatı kurulmuştur.

-Vergi toplanması ve harcanması konusunda çıkan sorunları önlemek için valiler maaşa bağlanmıştır.

-Diplomat ihtiyaçlarını karşılamak için genç memurlara yabancı dil öğretmek amacıyla Tercüme Odası kuruldu.

-2. Mahmut’un ölümünden sonra tahta oğlu Abdülmecid geçti.

-Abdülmecid Tanzimat Fermanı’nı  ilan etmiştir.

-Fermanı Koca Reşid Paşa hazırlamıştır, bu bir anayasal belgedir.

-Ferman genel olarak halkın can, mal, namuslarını güven altına almak için hazırlanmıştır.

-Askerlikle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

-Ferman ilan edildikten sonra Takvim-i Vekayi’de de yayınlanmıştır.

-Tanzimat fermanıyla birlikte laikleşme söz konusu olmuştur.

-Ceza Kanunnamesi çıkarılmıştır. İl, İlçe ve köylerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

-Daha sonra Pariş Kongresinde önemli bir ferman hazırlandı, Islahat Fermanı. Bu ferman her anlamda osmanlı vatandaşlarını eşit kabul etmiştir. Bu ferman daha kapsamlıdır. Gayrimüslimlere bazı haklar verilmiştir.Dini anlamda da yenilikler olmuştur. Gayrimüslimlerin ibadetleri için yeni ibadet haneler açılmıştır. Bu iki fermanda uygulanmasında aksaklıklar olmuştur.

Önceki Makale3. Selim ve Reform çalışmaları
Sonraki MakaleOsmanlı devleti mutlak monarşi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz