Osmanlıcılık neden, nasıl ortaya çıkmıştır

0
106

Osmanlıcılık nedir, düşünce nezaman ve kimin döneminde ortaya çıkmımştır.

1980’den sonra ilgi gören, 2. Abdülhamit tarafından desteklenen, 2. Meşrutiyete kadar devam eden düşünce akımının adıdır Osmanlıcılık. Bu akım devletin siyasi bütünlüğünü sürdürebilmesi için ortaya çıkmıştır.
Düşünceye göre Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde yaşayan herkes din, dil, ırk ayrımı olmaksızın eşit kabul edilmeli, herkes aynı haklara sahip olmalıdır.
Devletin yıkılmaması için bu şarttır.
Ancak yenilgiyle sonuçlanan Balkan Savaşları Hristiyan unsurların Osmanlı’ya karşı tutumlarını ortaya çıkarmış oldu İmparatorluk içinde müslümanların tam bir anlaşma içinde olmadığı anlaşıldı.
Türklerin Osmanlıcılık hareketine sıcak bakmaması bu fikrin önemini kaybetmesine neden olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here