Psikolojik Manevi Sıkıntı Gideren Dua

0
108

Psikolojik Manevi Sıkıntı Gideren Dua Psikolojik manevi sıkıntılarınızı gideren duayı okuyarak rahatlayabilirsiniz.

Sıkıntı Gİderen Dua Anlamı

Anlamı: “Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.

Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Bu, kendisinde şüphe olma­yan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

Sıkıntı Gideren Dua Okunuşu

Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yü’minune bi’l-ğaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükınun.”

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here