Tarihçi ve düşünürlerin yaptıkları tanımlardan hareketle tarihin tanımını yapınız.

0
140

Tarihçi ve düşünürlerin yaptıkları tanımlardan hareketle tarihin tanımını yapınız.

Tarih bildiğiniz gibi geçmişte yaşayan insanların yaşam biçimlerini insan topluluklarını neler yaptıklarını nasıl yaşadıkları ve faaliyetleri gibi konuları ele alan ve inceleyen bir bilim dalıdır.

Tarih bilimi bu bahsettiğimiz konuları incelerler yer ve zaman gösterip neden sonuç ilişkisi içinde bu incelemeyi yapmak zorundadır.

Tüm bunları yaparken de yazılı ve yazısız kaynaklara dayanmalıdır. Dolayısıyla tarih bilimi objektif bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toparlayacak olursak;

TARİHİN TANIMI : Geçmişte yaşayan insan toplulullarının faaliyetlerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, yazılı ve yazısız kaynaklara dayanarak anlatan objektif bir bilim dalıdır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here