Tugrul bey bağdat seferleri sonuçları

0
177

Tugrul beyin bagdat seferleri sonuçları maddeler halinde

Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanı olarak bilinen Tuğrul Bey, Oğuzların Kınık boyuna mensup olup Selçuk Bey’in torunudur.

-Abbasi halifeliğinin Şii Büveyhoğullarına karşı Selçuklulardan yardım istemesi üzerine Bağdat’a seferler düzenleyen Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının Abbasi halifeliği üzerindeki baskısına son vermiştir.
-Tuğrul Bey Abbasi halifesi tarafından “doğunun ve batının hükümdarı” ilan edilmiştir. Böylece İslam Dünyasında siyasi yetkiler Tuğrul Bey’e geçmiş, dini yetkiler ise halifede kalmıştır (laiklik uygulaması).
-Tuğrul Bey döneminde başkent önce Nişabur, daha sonra Rey şehri olmuştur.

Tuğrul Bey’in Bağdat Seferleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here