Türklerin orta Asya’dan göçleri sonuçları

0
68

Türklerin orta asya’dan göçlerinin ardından belli başlı birtakım sonuçları olmuştur, bu sonuçları kısaca ve maddeler halinde işleyeceğiz.

Türklerin Orta Asya’dan göçleri sonuçları

-Türklerin Orta Asya’dan göçlerinin sonucunda Türk kültürü geniş coğrafyalara yayılmıştır,

-Bu yayılma ile birlikte farklı coğrafyalarda yeni Türk devletleri kurulmuştur,

(Yayılmanın Türk tarihini bir bütün şekilde ele almak ve tarihi verileri incelemeyi güçleştirir hale getirmiştir,)

(Türklerin atı evcilleştirmiş olmaları göçün kolaylaşmasını sağlamıştır,)

(Türklerin bağımsızlık anlayışının o dönemde var olduğu bilinmektedir, )

 

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here