İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri nelerdir

0
266

İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri nelerdir, islamiyetten önceki Türk devletleri hakkında kısaca bilgi,

İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri nelerdir

A-) Asya (Büyük) Hun Devleti

İlk hükümdarı Teoman.

Türkler tarafından kurulan ilk devlet.

Ötüken’de kurulmuş,

Çinliler Türk akınlarından korunabilmek için Çin Seddi’ni inşa ederler.

B-) Avrupa Hun Devleti

Avrupa’ya gelen Hunlar Balamir önderliğinde bugünkü Macaristan’da bir devlet kurdular.

En güçlü dönem Attila dönemi,

Attila, babadan oğula geçen bir yönetimi kurdu,

Avrupa hunları yeni göçler ile desteklenmediğinden dolayı benliklerini kaybettiler.

C-) Göktürkler

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet,

Hunlardan sonra Orta Asya’ya egemen oldular,

1. ve 2. göktürk olmak üzere 2 devlet kuruldu,

38 harfli göktürk alfabesini oluşturdular,

Türk boylarını birleştirip ulus bilincini aşıladırlar,

Orhun kitabeleri Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarıdır.

D-) Uygurlar

Bilge Kül Kağan tarafından Ötüken de kuruldu,

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu,

Uygur alfabesini oluşturmuşlar 14 harfli,

Türk mimarisinin ilk örneklerini verdiler,

Maniheizm ve Budizm inançlarını benimsediler,

Türk tarihinin ilk şehirlerini kuran Türk topluluğudur bu şehirler ; Beşbalık, Ordubalık, turfan, Karaşar..

Çini ve minyatürle uğraştılar,

Türk tiyatrosunun ilk örneğini verdiler,

Çin’den kağıdı ve matbaayı alıp geliştirdiler,

Türeyiş ve göç destanları uygurlara aittir,

Karabalgasun ile Sine-uşi yazıtları uygulara aittir,

E-) Diğer Türk Toplulukları

Avarlar, Türgişler, Hazarlar, Kırgızlar, İskitler, Oğuzlar, Kıpçaklar, Karlukla..

Önceki MakaleTürklerin orta Asya’dan göçleri sonuçları
Sonraki Makaleİdeoloji ile toplumsal kuram arasındaki farklılıklar benzerlikler

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz