Türkiyede Hayvancılık Hakkında Bilgi

2
209
Büyükbaş hayvancılık türkiye
Büyükbaş hayvancılık türkiye

Türkiyede Hayvancılık Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

HAYVANCILIK

Tarımın en önemli koludur. Türkiye’de çoğunlukla ziraatla birlikte yapılır.
Nedenleri:
a) Verim istikrarsızdır.
b) Tarımda hayvan gücünden faydalanılır.
c) Ziraat ve hayvancılık birbirini destekler.
d) Çiftçinin kendi kendine yetmesini sağlar.

Türkiye’de Hayvancılığı Etkileyen Şartlar

a) Yükselti ve Engebelilik: Olumsuz etkiler, ancak yaylacılık açısından faydalıdır.
b) Otlakların Durumu: Bozkır türü otlaklar genellikle küçükbaş hayvanlara yeterlidir.
c) İklim: İç kısımlarda kışların sert geçmesi maliyeti arttırır, zaiyata neden olur.

Verimi Arttırmak İçin Yapılan Çalışmalar

a) Hayvan soylarının ıslahı
b) Otlakların ıslahı
c) Erken kesimin önlenmesi
d) Ahır ve Besi hayvancılığı
e) İlgili kuruluşlar
f) Pazarlama sorunu

1. Büyükbaş Hayvancılık:

Doğal koşullara bağlı olarak yaz yağışı alan yerlerde (Erzurum – Kars ve Doğu Karadeniz bölümünde) yayla hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Büyük şehirlerin çevrelerinde talepten dolayı şeker fabrikaları ve ayçiçekyağı fabrikalarının çevrelerinde ise ucuz yem temininden dolay gelişme göstermiştir. Büyükbaş hayvancılık denildiğinde aklımıza . ilk gelecek yer Erzurum – Kars bölümüdür.

2. Küçükbaş Hayvancılık:

a) Koyun: Karasal iklim bölgelerinde doğal bitki örtüsünü bağlı olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. En yaygın olan bölgemiz İç Anadolu bölgesidir.
b) Tiftik Keçisi: Anadolu’ya özgü bir hayvandır. Yünü dokumacılık da özellikle tercih edilmektedir. İç Anadolu bölgesi başta gelmektedir.
c) Kıl Keçisi: Çevik olmasından dolayı arazi engebeliğinin fazla olduğu yerlerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1. sırada Akdeniz bölgesi gelmektedir.

Not : Ormanlık alanları tahrip etmesinden dolayı sayısında sınırlandırılma vardır.

 

3. Kümes Hayvancılığı:

Son yıllarda ülkemizde belirgin gelişme göstermiştir. En yaygın yapıldığı yerler Güney Marmara ve Batı Karadeniz’dir.

4. Balıkçılık:

Ülkemizdeki teknolojik gelişmeler yeterli olmadı-ğından dolayı açık deniz balıkçılığı yapılamamaktadır. Balıkçılığımızın en fazla gelişme gösterdiği yer Kara-deniz bölgesidir. (Doğu Karadeniz Bölümünün; tarım alanlarının yeterli olmamasından dolayı.)

5. Arıcılık:

Doğal koşullara bağlı olarak yapılmaktadır. Bitki ve çiçeklerin çok olduğu yerde daha yaygındır. 1. sırada olan bölgemiz Ege bölgesi (Menteşe yöresi) dir.

6. İpek Böcekçiliği:

Ülkemizdeki ananevi özelliklerden dolayı Güney Marmara’da Bursa çevresinde yapılmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here