Türkmen Lehçesi Atasözleri Türkçe Karşılıkları

0
178

Türkmen Lehçesi Atasözleri Türkçe Karşılıkları, Türkmen lehçesiyle yazılan baz atasözlerinin bizim dilimizdeki karşılıklarını aşağıdan görebilirsiniz.

Türkmen lehçesi Atasözleri ve Türkçe karşılıkları

Akıl yaşda bolmaz, başta bolar > Akıl yaşta değil baştadır.

Bir gulagından girip, beylekesinden çıktı > Bir kulağından girip diğer kulağından çıktı.

Bir elde iki gargız tutdurmaz >Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

Dil gılıçtan yiti > Dil kılıçtan keskindir,

Dost başına iş düşünde tanalar >İşin düşünce dostunu tanırsın.

Çağrılan yerinde irinme, çağrılmadık yerinde görünme > Çağrılmadık yere gitme.

Her kim ekenını orar > Ne ekersen onu biçersin.

Köp yaşayan bilmez, köp gezen bilir > Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

Oglana yumuş buyur, izinden özüng yüvür >İş söyleyince arkasından takip et.

Yer alma, gonşı al > Ev alma komşu al.

Yorganına göre ayak uzat > Ayağını yorganına göre uzat.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here