“Vahiy, bilgi, taassup ve mükellef” nedir, sözcüklerinin anlamları

0
67

“Vahiy, bilgi, taassup ve mükellef” nedir, sözcüklerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. Vahiy nedir? bilgi nedir? taassup ve mükellef nedir? Kelime anlamları ve sözlük anlamı.

Vahiy : Allah’ın emirlerini peygamberlere normal insanların idrak edemeyeceği şekilde bildirmesi işlemine vahiy denmektedir. Yüce Allah, Peygamberlere göndermiş olduğu bu emirleri peygamberler insanlara iletir.

Bilgi : Öğrenme, araştırma, gözlem ile elde edilen gerçek verilerdir. Zihnin kavradığı temel düşünceler, insan aklının kapsayabileceği olguların tümüne verilen isimdir.

Taassup : Bir kişinin herhangi bir dine, bir partiye, bir yere aşırı derecede bağlanması, körü körüne bağlı olup doğruyu yanlışı ayırt edememesi gibi anlamlara gelmektedir.

Mükellef : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan kişi, kurum olarak bilinmektedir. İslam dininin emirlerinden ve yasaklarından sorumlu olan kişi..

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here