Yavuz Sultan Selim Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

5
273

Yavuz Sultan Selim Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti, kısaca ödev araştırması, ansiklopedi bilgisi,

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520)

a. Yavuz Sultan Selim babası II. Beyazıt’a rağmen yönetimi ele geçirdikten sonra kardeşleri Ahmet ve Korkut’u bertaraf ederek yerini sağlama almıştır. Doğudaki gelişmeler daha öncelikli duruma geldiğinden ilk iş olarak doğuya yönelmiştir. Osmanlı -Safavi ve Osmanlı – Memlûk mücadelesi bu dönemin en önemli dış gelişmeleridir.

b. Osmanlı – Safavi Mücadelesi: Nedenleri:
– Türk cihan hâkimiyeti anlayışının etkisi,
– Safavilerin şiilik propagandasıyla Anadolu Türkmenleri üzerinde etkili olarak Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye sokması,

Sonuçları:
– Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safaviler mağlup edilerek şii tehlikesi bir süre önlenmiş, Doğu Anadolu’da bir kısım yerler alınmıştır.
– Dulkadiroğulları ve Memlûkluiarın Osmanlılara karşı olumsuz politika takip etmeleri Yavuz Selim’in bunlar üzerine yürümesinde etkili olmuştur.

c. Turnadağ Savaşıyla (1515) Dulkadiroğulları-na son verilmiş böylece Memlûklularla komşu olunmuştur.

d. Osmanlı – Memlûk Mücadelesi ve Mısır’ın Fethi:

Nedenleri:
– Osmanlılarla Memlûklular arasında daha önceden var olan sorunların çözümlenememiş olması.
– İki devlet arasında cihan hâkimiyeti mücadelesi ve Yavuz Sultan Selim’in İslâm birliğini sağlama düşüncesi.
– Memlûkluiarın Güneydoğu Anadolu’ya sahip olmasından Osmanlıların rahatsız olması.
– Osmanlıların; zengin durumdaki Mısır’a, Kutsal yerlerin bulunduğu Hicaz bölgesine ve Baharat Yolu’nun kontrolüne sahip olmak istemesi, ayrıca Hint Okyanusu’nda Portakizlilerle etkin bir mücadelede bulunma düşüncesi.
– Memlûkluiarın; Dulkadiroğulları ve Ramazan-oğulları toprakları üzerinde hak iddia etmesi Osmanlı – Safavi mücadelesinde Osmanlılara karşı olumsuz politika izlemesi.

 

Yapılan Savaşlar:
– 1516 Mercidabık Savaşı’nda Memlûklular mağlup edilerek Malatya’dan Sina Yarımadası’na kadar olan yerler (Suriye dahil) Osmanlılara geçmiştir.
– 1517’de Mısır’a yürüyen Yavuz Selim Ridaniye Savaşı’nı kazanarak Mısır’ı bütünüyle ele geçirmiştir.

Osmanlı – Memlûk Mücadelesinin Sonuçları:
– Memlûk devleti sona ermiş, Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu durum Baharat Yolu’nu da Osmanlı kontrolüne geçirmiştir (Aynı dönemde gerçekleşen coğrafi keşiflerle bu yollar önem kaybetmeye başlamıştır).
– Halifelik Osmanlılara geçmiştir.
– Memlûk hazinesine el konulmasıyla Osmanlı hazinesi dolmuştur.
– Venedikliler, Kıbrıs için Memlûklulara vermiş oldukları vergiyi Osmanlılara vermeye başlamışlardır.
– Osmanlı devleti İslâm dünyasının en büyük siyasi gücü ve önderi durumuna gelmiştir.
– Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları dışında Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliği sağlanmıştır.

 

Önceki MakaleLise 1 ( 9. sınıf ) Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları Cevapları
Sonraki MakaleKanuni Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

5 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz