2017 Veteriner Muayene Ücretleri

0
161

2017 Veteriner Muayene Ücretleri

Küçük dostlarımızın yaşamına sağlıklı devam edebilmesi için gerekli zamanlarda ve belli periyotlarda aşılarını yaptırmak gerekmektedir. Zamanında yapılmayan aşılar hem küçük dostlarımızın hayatını tehlikeye sokar hemde vücutlarını dirençsiz hale getirebilir, bu yüzden risk altında demektir. Bu ve bunun gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamak için en iyisi küçük dostlarımızı vaktinde muayene ettirmek ve belli dönemlerde aşılarını yaptırmak.  2017 yılı veteriner muayene ücretlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
1 Hayvan Bakım ve Nakil Ücreti
1.1 Hayvan Nakil Ücreti 1 ile 10 Km Arası adet 50 TL
1.2
Hayvan Nakil Ücreti 10 ile 30 Km Arası adet 25 TL
1.3
Çiftlik Hayvanı Ücreti 1 Günlük adet 20 TL
1.4
Evcil Hayvan Ücreti (Kedi, Köpek) 1 Günlük adet 10 TL
1.5
Hayvan Nakil Ücreti 30 Km Sonra Her Km İçin adet 2 TL
2 Muayene Sonrası Klinik İẟlemler
2.1 Anal Keselerin Temizlenmesi adet 51 TL
2.2
Anal Keselerin Temizlenmesi ( Lavaj Yöntemi İle) adet 58 TL
2.3
Oftalmik Topikal Anestezi Uygulaması adet 29 TL
2.4
Oftalmik Topikal Medikasyon adet 29 TL
2.5
Korneal Fluoresin Uygulaması adet 29 TL
2.6
Enjeksiyon ( Subkonjuktival ) adet 41 TL
2.7
Enjeksiyon ( Subkutan ) adet 20 TL
2.8
Enjeksiyon ( İntramuskuler ) adet 20 TL
2.9
Enjeksiyon (İntravenöz) adet 30 TL
2.10
Enjeksiyon (İntra-Artikuler) adet 46 TL
2.11
Karın İçindeki Sıvının Drenajı adet 51 TL
2.12
Abdominosentez İle Örnek Alınması adet 41 TL
2.13
Diẟi İdrar Yolları Sondalama adet 58 TL
2.14
Erkek Kedi İdrar Yolları Sondalama ( Flutd)(Kedi) adet 59 TL
2.15
Erkek Kedi İdrar Yolları Sondalama adet 59 TL
2.16
Sistosentez İle Örnek Alınması adet 53 TL
2.17
Yara Temizleme (Basit) adet 29 TL
2.18
Yara Temizleme (Koplike) adet 37 TL
2.19
Pansuman Uygulama adet 46 TL
2.20
Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama adet 53 TL
2.21
Enema ( Lavman ) adet 102 TL
2.22
Hospıtalızasyon, Tam Gün ( Günlüğü ) (Köpek) adet 104 TL
2.23
Hospıtalızasyon, Tam Gün ( Günlüğü ) (Kedi) adet 104 TL
2.24
Profesyonel Bakım ( Hospitalize Edilen Hastalar İçin) adet 178 TL
2.25
İzolasyon Odasında Tutma ( Günlüğü ) (Köpek) adet 75 TL
2.26
İzolasyon Odasında Tutma ( Günlüğü ) (Kedi) adet 75 TL
2.27
Ağızdan İlaç İçirme adet 11 TL
2.28
Gastrik Lavaj adet 104 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
2.29 Mide Sondası Uygulama adet 39 TL
2.30
Özefagal Beslenme Sondası Uygulama (Köpek) adet 53 TL
2.31
Özefagal Beslenme Sondası Uygulama (Kedi) adet 53 TL
2.32
Oksijen Tedavisi ( ½ Saati ) adet 51 TL
2.33
Torasik Hava Drenajı adet 88 TL
2.34
Torasik Sıvı Drenajı adet 141 TL
2.35
Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma ( Basit ) adet 72 TL
2.36
Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike ) adet 90 TL
2.37
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma adet 90 TL
2.38
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma ( Basit) adet 90 TL
2.39
Burundan Yabancı Cisim Çıkarma(Komplike) adet 130 TL
2.40
Tırnak Kesme adet 25 TL
2.41
Mikroçip İmplantasyonu adet 46 TL
2.42
Otopsi Uygulaması ( Uzman Kiẟi Tarafından ) adet 258 TL
2.43
Ötenazi (İlaç Dahil) adet 90 TL
3 Muayene Ve Konsültasyonlar
3.1 Muayene- Konsultasyon adet 46 TL
3.2
Kontrol adet 21 TL
3.3
Muayene – Konsultasyon adet 21 TL
4 Labaratuar İẟlemleri
4.1 Kan Alım Ücreti adet 29 TL
4.2
Kan Glukoz Testi adet 29 TL
4.3
Kan Serum Veya Plazması Kimyasal Testi (Her Birim) adet 29 TL
4.4
Kan Sayımı ( Hemogram) adet 37 TL
4.5
Eritrosit Sayımı ( Thoma Lamı Yöntemi ) adet 29 TL
4.6
Lökosit Sayımı ( Thoma Lamı Yöntemi ) adet 29 TL
4.7
Hemoglobin adet 37 TL
4.8
Hematokrit adet 37 TL
4.9
Total Protein adet 46 TL
4.10
Formül Lökosit adet 29 TL
4.11
Gram Boyama adet 37 TL
4.12
Serolojik Ve Diyagnostik Kit Testi adet 37 TL
4.13
Dıẟkı Muayenesi adet 37 TL
4.14
Deri Kazıntısı Muayenesi adet 37 TL
4.15
İdrar Muayenesi (Total ) adet 53 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
4.16 İdrar Muayenesi (Strip) adet 29 TL
5 Sıvı Tedavisi
5.1 Parenteral Sıvı Tedavisi (Damar İçi Verilen Ek İlaçlar Hariç) adet 20 TL
5.2
Subkutan Sıvı Tedavisi adet 20 TL
5.3
Kateterin Heparinle Açık Tutulması adet 11 TL
5.4
Angiokat Uygulama adet 20 TL
5.5
Angiokat Yenileme adet 11 TL
5.6
Serum Seti Yenileme adet 20 TL
6 Aẟılamalar Ve Antiparaziter Uygulamalar
6.1 Rabıes (Kuduz) + Mikroçip adet 51 TL
6.2
Dhppi + L + Dhpl + Dp (Köpek Karma Aẟıları ) adet 58 TL
6.3
Corona Vırus adet 51 TL
6.4
Bortadella Bronchıseptıca Bacterin ( Kennel Cough) adet 58 TL
6.5
Borelıa Burgdorferı ( Lyme Hastalığı ) adet 58 TL
6.6
Fvrcp ( Kedi Karma Aẟıları ) adet 58 TL
6.7
Felv ( Kedi Lösemi Virus ) adet 58 TL
6.8
Fıv ( Kedi İmmun Yetersizliği Hastalığı adet 58 TL
6.9
Bağıẟıklık Sistemi Aktivitörleri Uygulama adet 51 TL
6.10
Oral Yolla Cestod Mücadelesi (Tablet Baẟına, İçirme Dahil)-Köpek adet 20 TL
6.11
Oral Yolla Nematod Mücadelesi adet 11 TL
6.12
Prazıquantel İçeren Enjektabl Preparatlar(10 Kg?a Kadar) adet 39 TL
6.13 Prazıquantel İçeren Enjektabl Preparatlar ( 10 Kg?ı Aẟan Her 5 Kg İçin Ek adet 11 TL
Olarak )
6.14
Spray Veya Dökme İlaç İle Dıẟ Paraziter İlaçlama adet 39 TL
6.15 Dıẟ Paraziter İlaç Uygulaması (Damlatma Preparatlar İle) (İlaç Ücreti Ayrıca adet 20 TL
Eklenecektir) -Kedi
6.16 Dıẟ Paraziter İlaç Uygulaması (Damlatma Preparatlar İle)(İlaç Ücreti Ayrıca adet 29 TL
Eklenecektir)-Köpek
7 Teẟhise Yönelik Görüntüleme Ve İleri Tanı Yöntemleri – Radyografi
7.1 Röntgen İlk Film ( Küçük Boy ) 13*18 Ve 18*24 adet 39 TL
7.2
Röntgen İlk Film ( Orta Boy ) 24*30 adet 53 TL
7.3
Röntgen İlk Film ( Büyük Boy ) 30*40 adet 71 TL
7.4
Röntgen Her İlave Film ( Küçük Boy) adet 29 TL
7.5
Röntgen Her İlave Film ( Orta Boy) adet 39 TL
7.6
Röntgen Her İlave Film ( Büyük Boy) adet 39 TL
8 Cerrahi Tedaviler – Anestezi, Sedasyon Ve Operasyona Hazırlık
Uygulamaları
8.1 Endotrakeal Tüp Uygulaması adet 46 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
8.2 Gaz Anestezisi adet 46 TL
8.3
Lokal Anestezi adet 39 TL
8.4
Oftalmik Topikal Anestezi adet 29 TL
8.5
Sedasyon Uygulama -Kedi adet 39 TL
8.6
Sedasyon Uygulama ( 0 – 10 Kg Arası )-(Köpek) adet 39 TL
8.7
Sedasyon Uygulama ( 10 -20 Kg Aras )-(Köpek) adet 46 TL
8.8
Sedasyon Uygulama ( 20 – 40 Kg Arası )-(Köpek) adet 53 TL
8.9
Sedasyon Uygulama ( 40 Kg Ve Yukarısı )- (Köpek) adet 66 TL
8.10
Enjektabl Anestezi Uygulama-Kedi adet 46 TL
8.11
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 0 -10 Kg Arası )-(Köpek) adet 46 TL
8.12
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 10 -20 Kg Arası )-(Köpek) adet 53 TL
8.13
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 20 -40 Kg Arası )-(Köpek) adet 66 TL
8.14
Enjektabl Anestezi Uygulama ( 40 Kg Ve Yukarısı )-(Köpek) adet 75 TL
9 Cerrahi Tedaviler – Kastrasyon (Orsidektomi) Uygulamaları
9.1 Orsidektomi ( Kastrasyon ) ( 0 -10 Kg Arası) adet 104 TL
9.2
Orsidektomi ( Kastrasyon ) (10 – 20 Kg Arası ) adet 125 TL
9.3
Orsidektomi ( Kastrasyon ) ( 20 Kg Ve Yukarı ) adet 134 TL
9.4
Orsidektomi ( Kastrasyon ) adet 90 TL
9.5
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )-Köpek adet 194 TL
9.6
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Kedi adet 178 TL
9.7
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Köpek adet 229 TL
9.8
Orsidektomi (Kastrasyon ) ( İnguinal Kriptorẟit )- Kedi adet 214 TL
10 Cerrahi Tedaviler – Kısırlaẟtırma (Ovariohisterektomi) Uygulamaları
10.1 Ovariohisterektomi ( Obez Kedilerde Ek Olarak)- Kedi adet 39 TL
10.2
Ovariohisterektomi ( 0 -10 Kg Arası) adet 163 TL
10.3
Ovariohisterektomi (10 -20 Kg Arası) adet 214 TL
10.4
Ovariohisterektomi ( Erken Gebeliklerde Ek Olarak )-Kedi adet 46 TL
10.5
Ovariohisterektomi ( Erken Gebeliklerde Ek Olarak )-Köpek adet 90 TL
10.6
Ovariohisterektomi ( 1- 2 Yaẟ Arası ) adet 121 TL
10.6
Ovariohisterektomi ( 40 Kg Ve Yukarısı ) adet 346 TL
10.7
Ovariohisterektomi ( 20- 40 Kg Arası ) adet 264 TL
10.8
Ovariohisterektomi ( 2 Yaẟ Ve Üstü ) adet 134 TL
10.9
Ovariohisterektomi ( Obez Köpeklerde Ek Olarak )-Köpek adet 39 TL
10.10
Ovariohisterektomi ( 0- 1 Yaẟ Arası ) adet 104 TL
11 Cerrahi Tedaviler – Obstetrik Ve Jinekoloji Operasyonları

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
11.1 Prolapsus Vagina ( Reddetme) adet 72 TL
11.2
Sezaryan Operasyonu (20 Kg Ve Yukarısı) adet 194 TL
11.3
Prolapsus Vagina Operasyonu (Köpek) adet 259 TL
11.4
Prolapsus Vagina Operasyonu (Kedi) adet 193 TL
11.5
Sezaryan Operasyonu(Kedi) adet 163 TL
11.6
Pyometra (0 – 20 Kg Arası Köpek) adet 259 TL
11.7
Pyometra ( 20 Kg Ve Yukarısı Köpek ) adet 310 TL
11.8
Pyometra (Kedi) adet 118 TL
11.9
Doğuma Yardım (Her ½ Saati ) adet 82 TL
11.10
Sezaryan Operasyonu (0-20 Kg Arası ) adet 178 TL
12 Ultrasound
12.1 Ultrasound Jinekolojik Muayene adet 148 TL
12.2
Ultrasound Kardiak Muayene adet 228 TL
12.3
Ultrasound Abdominal Muayene adet 178 TL
13 Gastrointestinall Cerrahi Operasyonları
13.1 Gastrotomi adet 346 TL
13.2
Gastrotomi( 0-20 Kg Arası) adet 434 TL
13.3
Gastrotomi ( 20 Kg Ve Yukarısı) adet 506 TL
13.4
Gastrik Torsiyon (Köpek) adet 346 TL
13.5
Gastrik Torsiyon(Kedi) adet 259 TL
13.6
Gastropeksi adet 346 TL
13.7
Enterotomi adet 478 TL
13.8
Enterotomi ( 0-20 Kg Arası) adet 434 TL
13.9
Enterotomi ( 20 Kg Ve Yukarısı) adet 478 TL
13.10
Enterektomi ( Bağırsak Anastomozu)(Köpek) adet 434 TL
13.11
Enterektomi ( Bağırsak Anastomozu) (Kedi) adet 434 TL
13.12
Subtotal Kolektomi ( Mega Kolon Operasyonu) adet 506 TL
13.13
Rektum Prolapsusu (köpek) adet 178 TL
13.14
Rektum Prolapsusu (Kedi) adet 90 TL
13.15
Rektum Deviyasyonu adet 338 TL
13.16
Rektopeksi adet 259 TL
13.17
Anal Keselerin Çıkarılması (Tek Taraflı) adet 259 TL
13.18
Anal Keselerin Çıkarılması (Çift Taraflı) adet 434 TL
13.19
Anorektal Tümör Ekstirpasyonu (Sınırlı) adet 259 TL
13.20
Anorektal Tümör Ekstirpasyonu ( Yaygın) adet 346 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
14 Oftalmik Cerrahi Operasyonları
14.1 Göz Kapağından Tümör Ekstirpasyonu ( Tek Taraflı) adet 178 TL
14.2
Göz Kapağından Tümör Ekstirpasyonu ( Çift Taraflı) adet 261 TL
14.3
Entropium Tedavisi Tek Taraflı adet 259 TL
14.4
Entropium Tedavisi Çift Taraflı adet 368 TL
14.5
Ektropium Tedavisi Tek Taraflı adet 258 TL
14.6
Ektropium Tedavisi Çift Taraflı adet 376 TL
14.7
Harder Bezi Ekstirpasyonu adet 258 TL
15 Ortopedik Cerrahi Operasyonları
15.1 Thomas Bastonu İle Fiksasyon adet 178 TL
15.2
Parmak Amputasyonu adet 90 TL
15.3
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 0-10 Kg Arası) adet 178 TL
15.4
Kırık Tedavisi ( Kapalı Metot İle) adet 134 TL
15.5
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 10-20 Kg Arası ) adet 208 TL
15.6
Pin İle Kırık Tedavisi adet 346 TL
15.7
Kuyruk Amputasyonu adet 140 TL
15.8
Bursitis Olekrani Ekstirpasyonu adet 259 TL
15.9
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 40 Kg Ve Üstü ) adet 236 TL
15.10
Ön Ve Arka Bacak Amputasyonu ( 20-40 Kg Arası ) adet 222 TL
15.11
Plaka İle Kırık Tedavisi adet 376 TL
15.12
Pin İle Kırık Tedavisi ( 0-10 Kg Arası) adet 346 TL
15.13
Pin İle Kırık Tedavisi ( 10-20 Kg Arası ) adet 382 TL
15.14
Pin İle Kırık Tedavisi ( 20kg Ve Yukarısı) adet 434 TL
15.15
Atel İle Fiksasyon adet 134 TL
15.16
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 0-10 Kg Arası) adet 376 TL
15.17
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 10-20 Kg Arası ) adet 440 TL
15.18
Plaka İle Kırık Tedavisi ( 20kg Ve Yukarısı) adet 478 TL
15.19
Pin Çıkartma adet 163 TL
15.20
Pin Çıkartma ( 0-10 Kg Arası) adet 178 TL
15.21
Pin Çıkartma ( 10-20 Kg Arası ) adet 212 TL
15.22
Pin Çıkartma ( 20kg Ve Yukarısı) adet 242 TL
15.23
Plaka Çıkartma adet 178 TL
15.24
Plaka Çıkartma ( 0-10 Kg Arası) adet 178 TL
15.25
Plaka Çıkartma ( 10-20 Kg Arası ) adet 245 TL
15.26
Plaka Çıkartma ( 20kg Ve Yukarısı) adet 281 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
15.27 Mandibular Symphisis Ayrılması ( Serklaj İle Fiksasyon) adet 178 TL
15.28
Mandibular Kırık Tedavisi adet 259 TL
15.29
Kaput Femoris Rezeksiyonu adet 346 TL
15.30
Gold Pin Uygulaması adet 434 TL
16 Genel Cerrahi Operasyonları
16.1 Apse Tedavisi (penrose dren, irrigasyon, dikiẟ uygulaması) adet 90 TL
16.2
Küçük Doku Yırtığı adet 90 TL
16.3
Büyük Doku Yırtılması adet 134 TL
16.4 Biyopsi ( Karın boẟluğundaki iç organlarda) ( Ultrasound veya laparotomi adet 178 TL
ücreti ayrıca eklenecektir)
16.5
Biyopsi (Deri ve yüzlek kısımlarda) adet 90 TL
16.6
Deri Tümörü ( Hafif dereceli ) adet 90 TL
16.7
Deri Tümörü ( orta dereceli ) adet 134 TL
16.8
Deri Tümörü ( ileri dereceli) adet 178 TL
16.9
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi )( çift taraflı )-Köpek adet 259 TL
16.10
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( total mastektomi )-Köpek adet 506 TL
16.11
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi ) ( tek taraflı)-Kedi adet 134 TL
16.12
Meme Tümörü Ekstirpasyonu( parsiyal mastektomi )( çift taraflı )-Kedi adet 178 TL
16.13
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( total mastektomi )-Kedi adet 440 TL
16.14
Diagnostik Laparotomi(Köpek) adet 178 TL
16.15
Diagnostik Laparotomi(Kedi) adet 178 TL
16.16
Splenektomi(Köpek) adet 259 TL
16.17
Splenektomi(Kedi) adet 178 TL
16.18
Nefrektomi(Köpek) adet 506 TL
16.19
Nefrektomi(Kedi) adet 434 TL
16.20
Sistotomi(Köpek) adet 346 TL
16.21
Sistotomi(kedi) adet 259 TL
16.22
Sistopeksi adet 346 TL
16.23
Meme Tümörü Ekstirpasyonu ( parsiyal mastektomi ) ( tek taraflı)-Köpek adet 178 TL
16.24
Penis Amputasyonu adet 346 TL
16.25
Diyafram Hernisi (0-20 kg arası ) adet 506 TL
16.26
Diyafram Hernisi (20 kg ve yukarısı) adet 587 TL
16.27
Diyafram Hernisi (Kedi) adet 506 TL
16.28
İnguinal Herni ( Tek taraflı)(Köpek) adet 259 TL
16.29
İnguinal Herni ( İki taraflı )(Köpek) adet 506 TL
16.30
İnguinal Herni ( Tek taraflı)(Kedi) adet 259 TL

 

54.VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARA
BİRİM UYGULANACAK BİRİM
BİRİMİ
FİYAT
16.31 İnguinal Herni ( İki taraflı )(Kedi) adet 346 TL
16.32
Perineal Herni (Tek taraflı ) adet 259 TL
16.33
Perineal Herni (İki taraflı) adet 346 TL
16.34
Umblikal Herni(Köpek) adet 346 TL
16.35
Umblikal Herni(Kedi) adet 259 TL
17 Otolarengeal Cerrahi Operasyonları
17.1 Aural Hematom ( Kulak Kepçesinin Hematomu) adet 245 TL
17.2
Kulak Kepçesinin Rezeksiyonu ( Tek Taraflı)(Köpek) adet 148 TL
17.3
Kulak Kepçesinin Rezeksiyonu ( Tek Taraflı)(Kedi) adet 90 TL
17.4
Kulak Kanalı Drenajı ( Tek Taraflı ) adet 346 TL
17.5
Kulak Kanalı Drenajı ( Çift Taraflı ) adet 506 TL
17.6
Yumuẟak Damak Yırtılması adet 141 TL
18 Diẟ Bakımı, Endodontik Tedaviler Ve Diẟ Ekstraksiyonları
18.1 Diẟ Muayenesi adet 68 TL
18.2
Diẟ Taẟı Temizliği Ve Diẟlerin Parlatılması(Köpek) adet 178 TL
18.3
Diẟ Taẟı Temizliği Ve Diẟlerin Parlatılması(Kedi) adet 134 TL
18.4
Diẟ Çekimi adet 68 TL
18.5
Epulis Ekstirpasyonu (Sınırlı) adet 178 TL
18.6
Epulis Ekstirpasyonu ( Yaygın) adet 246 TL
18.7
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu (Köpek Canine Diẟi) adet 37 TL
18.8
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu (Kedi Diẟii) adet 37 TL
18.9
Düẟmemiẟ Süt Diẟi Ekstraksiyonu ( Diğer Diẟler) adet 58 TL
19 Çiftlik Hayvanları Genel Cerrahi
19.1 Büyük Operasyon ( Yeni )(At – Sığır) adet 346 TL
19.2
Küçük Operasyon ( Yeni )(At -Sığır) adet 134 TL
19.3
Büyük Operasyon ( Yeni )(Koyun – Keçi) adet 182 TL
19.4
Küçük Operasyon ( Yeni )(Koyun – Keçi) adet 90 TL
20 Çiftlik Hayvanları Muayene Ve Teẟhisi
20.1 Vizite(At – Sığır ) adet 87 TL
20.2
Vizite(Tay – Buzağı ) adet 37 TL
20.3
Vizite(Koyun – Keçi ) adet 53 TL
21 Kurban Kesim Ücreti
21.1 Kurban Kesim Ünitesi Kiralama Ücreti adet 1,100 TL

NOT : Bilgiler istanbul büyükşehir belediyesi’nin geçen yılki verileridir. 2017 yılı fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Önceki MakaleAraç Muayene Ücreti Nekadar 2017 Tüvtürk
Sonraki MakaleKpss Lisans Bilgisayar İşletmeni Taban Puanları 2016-2017

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz