3. Selim Sultan Dönemi Nizam-ı Cedid Çalışmaları Hakkında Bilgi

0
201

sultan 3. selimSultan III. Selim, daha önce de be­lirttiğimiz gibi, Niza-m-ı Cedid’e (Yeni ordu demektir) çok önem veriyor, Os­manlı Devletinin her tarafına yayılma­sına çalışıyordu. Akkâ’da üç bin Nizam-ı Cedid askerinin gösterdiği gayreti iyiye yormuştu.

Gerçekten de büyük bir gayretle savaşmışlardı. Ama Akkâ’da gayretle savaşmayan kimdi ki? Herhalde bu büyük zaferi üç bin Nizam-ı Cedid’in kazanması müm­kün değildi. Yeniçeriler de en az onlar kadar canla başla çarpışmış, eski za­ferleri andıran Akkâ zaferinde inkâr edilemeyecek kadar önemli bir rol oy­namışlardı. Padişahın bunları görme­yerek Akkâ başarısını sadece Nizam-ı Cedid’in zaferi sayması, yeniçerileri üzüyordu. Araya bazı kötü niyetli, ev­hamlı kişiler de girmişti.

Çeşitli sebep­lerle yeniçerileri kıskandırıyor ve kış­kırtıyorlardı. Bunun sonucu olarak, başta Tekirdağ olmak üzere, Rumeli’­de yeniçeriler ayaklanmaya başlamış­lardı. Yumuşak başlı Padişah, şiddete yönelmek istemiyordu. Kardeş kanı akmasına taraftar değildi. “Etfal ve aceze-i nisvan pâymâl olur” (yani, ço­cuklar ve yaşlı kadınlar zarar görür) diyordu.

Ve sürekli olarak isyanı bastırmakla görevli paşalarına fermanlar gönderip kan akıtmaktan kaçınmaları­nı emrediyordu. Tabiî, bu durumda isyan genişliyor,yeniçerilere karışan kötü niyetliler da­ha beter, şımarıp, onlara,

“Bakın, Nizam-ı Cedid şecaatiniz karşısında tutunamaz, biraz daha yük­lenirseniz Padişahı bu sevdadan vaz-geçirip devleti Nizam-ı Cedid belâsın­dan kurtarırsınız” diyorlardı.

İşi o kadar ileri götürdüler ki, Rume­li’de bulunan bazı şehirlerde Padişahın adı anılmamaya başlandı. Hutbelerde dahi ismi okunmuyordu. Durum İstan­bul’da duyulunca halk galeyana geldi. Padişah isyancıların üzerine eski Si-listre Valisi Eğribozlu İbrahim Paşa ile Serez Ayanı İsmail Beyi göndermek zorunda kaldı. İsyanı bastırmakta ağır davranan Sadrazam Hafız İsmail Pa­şanın yerine de İbrahim Hilmi Paşayı getirdi (14 Kasım 1806). Böylece bir sü­rü karışıklığa sebebiyet verdikten son­ra isyan önlenebildi.

Önceki Makaleİphone Çok Isınıyor Çözümü Nedir ?
Sonraki MakaleKara Yorgi İsyanı Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz