Abdal Ne Demek? Abdallar Kimdirler?

0
557
abdal ne demek, abdallar hakkında bilgi
abdal ne demek, abdallar hakkında bilgi

Abdal ne demek, Abdallar Hakkında Bilgi, Abdallar kimlerdir, Abdallar alevi mi?

Abdal Ne Demek? Abdallar Hakkında Bilgi

Bu sözcük dilimize Arapçadan geçmiştir. Ayrı ayrı devirlerde değişik anlamlarda kullanıl­mıştır. Tasavvufta manevi mertebelere ermiş kimselere «abdal» denir. Tasavvuf kitapların­da belirtildiğine güre abdallar, az söyler, az yer. az uyur. halktan ayrı yaşar, muhtaçlara yardıma koşar, memlekete gelecek felâketleri önler, yağmur yağdırır; bu niteliklerinden ötü­rü abdallar, halk tarafından büyük saygı gö­rürdü. Tanrı’nın dünyayı bunların aracılığıyle İdare ettiğine inanılırdı. Abdallara «rical-el-gayb» (gaip erenleri), yüksek mertebede olan­larına da «kutup» denilirdi. Yaygın bir ina­nışa göre abdallar kırk kişiydi. İçlerinden bi­risi ölmedikçe aralarına başkası giremezdi. «Kırklara karışmak» deyiminin bu inanıştan geldiği sanılmaktadır.

Tarikatların ve tekkelerin düzeni bozulun­ca, bazı işsiz ve tembel kişiler, abdal derviş kıyafetiyle cahil halktan faydalanmışlardır. Bunlar sırtlarına yalnız bir tennure (entari) giyerler, yalınayak ve başı açık gezerlerdi. Bellerinde yünden örülmüş bir kuşak, omuz­larında Ebu Müslim sancağı, ellerinde Baba Şüca çomağı, kuşaklarında kav. çakmak ve esrar koymak İçin iki cüzdan, büyük ve sa­pına aşık kemiği asılı tahta kaşık taşırlardı. Vücutlarında dövme zülfikar resimleri ya da Ali’nin adı. pazularında yılan şekilleri bulu­nurdu. Zikir sırasında ya da yürürken tef, kudüm, nefir çalarlardı.

Abdalların   merkezi   Suriye’dedir.  Anadolu Abdallarının başlıca merkezi ise Seyitgazi’ydi. Abdallar Alevidirler. Alemin eskiliğine, ruh göçüne (yani ölen bîr kimsenin ruhunun dünyaya gelen yeni bir insana, bir hayvana, hat­ta bir bitkiye geçtiğine) inanırlar ve kendile­rine «Seyit Gazi yetimleri», büyüklerine de «Dede» derlerdi. Seyitgazi’den başka Kayaştaki Hüseyin Gazi tekkesiyle Yakup tekkesi de abdallara aitti.

Önceki MakaleErnst Abbe Kimdir, Hayatı
Sonraki MakaleFransa Abbeville Uygarlığı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz