Adem ile Havva Hikayesi Hakkında Bilgi

0
567
adem ile havva hakkında bilgi
adem ile havva hakkında bilgi

Eski kaynaklara göre dünyaya gelen ilk in­san çifti. Tevrat’a göre. Tanrı önce Âdem’i, sonra ona yardımcı birtakım hayvanları ya­ratmıştır. Fakat Âdem. bunlardan hiç birini kendisine denk görmediği için. Tanrı ona eş olarak. Âdem’in sol kaburga kemiğinden Havva’yı yaratmıştır.

Adem ile Havva, cennet bahçesine gönderilmiş ve bahçenin bekçiliği Adem’e verilmişti. Bahçenin ortasında iki ağaç vardı. Bunlar «hayat» ve «iyi ile kötüyü tanı­ma» ağaçlarıydı. Bu son ağacın meyvesini ye-mesi Adem’e yasak edilmişti. Ama bu yasağa rağmen, yılana uyarak önce Havva, sonra da Âdem bu meyveden yerler. Ceza olarak cennetten kovulurlar.

Tevrat’a daha sonra eklen­miş olan, evrenin yaratılmasından söz eden bolümde ise. Adem ile Havva aynı zamanda yaratılmış ve bütün öbür yaratıkların başına geçirilmiş olarak gösterilmiştir.

îslâm dininin ulu kitabı olan Kur’an’ın bir­çok surelerinde de Âdem ile Havva’dan söz edilir. Kur’an’da Âdem’in yaratılışı hakkında şöyle denir: «İnsanı balçıktan yarattık». Fa­kat, menkıbelere göre. Tanrı Cebrail, Mikâil, İsrafil adlarındaki meleklerin her birine yedi kat, menkıbelere göre. Tanrı Cebrail, Mikâil. İsrafil adlarındaki meleklerin her birine, yedi kat yerden yedi avuç toprak almalarını em­retmiş; fakat yer bu toprağı vermek isteme­miştir. 0 zaman Azrail, insanı yaratmak için gereken toprağı yerden zorla almıştır.

Tanrı, günlerce yağmur yağdırarak bu toprağı yumu­şatmış, melekler yoğurmuş ve Tanrı da biçim vermiştir. Fakat can vermeden önce. kuruma­sı için uzun süre beklemiştir. Âdem yaratıldığı vakit. Tanrı meleklere, Adem’e secde etmele­rini emretmiştir. îblis (şeytan) ten başka hepsi bu emre uymuşlardır. Bunun sonucu olarak İblis cennetten kovulmuştur.

Kur’anda belir­tildiğine göre Tanrı, yalnız meleklere hitaben Adem’i yeryüzünde kendisine halife yapacağı­nı söylemiştir. Yasak edilen yemişi yemesi üze­rine cennetten kovulan Adem. Serendip (Sey­lan) adasına düşmüş ve bu adada eşinden 200 yıl ayrı olarak yaşamıştır. Bu süre içinde, işle­diği kusuru affettirmek için tövbe ve istiğfar etmiştir. Cebrail, işlediği suçtan pişman olan Âdem’i Mekke yakınlarında Arafat’a götür­müş ve Âdem orada eşiyle buluşmuştur.

Taberî’ye göre Adem. nisan ayının 6. günü ölerek, Abu Kubays dağı eteğindeki hazineler mağarasına gömülmüştür. Başkalarına göre Âdem’in cesedi tufandan sonra Melchizedek tarafından Kudüs şehrine getirilmiştir.

Adem ile Havva hikâyesi, batı ve doğu ede­biyat ve sanatını geniş ölçüde etkilemiştir. Hikâye çeşitli biçimlerde incelenmiş, birçok ressama konu olmuştur.

Bunların arasın­da İtalyan ressam Masaccio (1401-1429) nun «Adem ile Havva» nın cennetten kovuluşları tablosu ünlüdür. Ressam Masolino da Fiesole tarafından başlanan bu tablo. Masaccio tara­fından bitirilmiştir. Resim, ressamın en ünlü tablosu sayılmaktadır.

Önceki MakaleGüney Avustralya Başkenti Adelaide Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAden Şehri Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz