Tev Üniversite Bursu Başvuruları 2012

0
79

tev bursu başvuruTev her yıl olduğu gibi bu yıl 2011 2012 eğitim öğretim yılı boyunca üniversite öğrencilerine burs sağlamaktadır.

Öğrenim bursu alabilmek için belirli şartlar ve başvuru süresi içinde adaylar başvurularını yapmak zorundadırlar.

İşte TEV bursu hakkında detaylı bilgiler..

Üniversite İhtiyaç Bursları

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir. Adaylık Şartları:

 • I- T.C. Vatandaşı olmak,
 • II- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak,
 • III-Maddi İmkandan Mahrum Olmak:
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak

 • IV-Başarı Koşulları:
  • a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  • b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
 • V) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak. Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar, evliler ve aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz. Meslek Yüksekokullarının ikinci sınıfında olan öğrenciler de başvuru yapabilir.

BAŞVURU :

 • I- Burslara başvuru tarihi 1-31 Ekim’dir.
 • II- TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, printer çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim edilecektir. (Formu öğretim kurumuna teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmaz. )
 • III- Bu formlar burs kontenjanı ayrılan öğretim kurumları için geçerlidir. Kontenjan ayrılan yüksek öğretim kurumları 1-31 ekim tarihleri arasında ilan edilecektir. Kontenjan ayrılmayan öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin formu doldurmasının geçerliliği yoktur.

EKLENECEK BELGELER : TEV’in web sayfasından temin edilecek “TEV Burs Başvuru Formu” na;

 • I- Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
 • II- Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
 • III-Tüm Öğrenciler; “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi” (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), Muhtarlık veya nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus dökümü ve aile adresini gösterir ikametgah belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka extresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerine verirler.

SEÇİM :
Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfıncaayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV’in www.tev.org.tr web adresinden takip edilebilecektir.
BURSUN ÖDENMESİ :
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
BURSUN KESİLMESİ :
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :
Öğrenimini tamamlayan her burslu, TEV’ce kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

Önceki MakaleAhmet Çakar Arda Turan Yorumu Arda’nın Cevabı
Sonraki MakaleKuzey Güney Dizisi Kıvanç Tatlıtuğ Recep İvedik Taklidi Şaşırttı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz